Erhvervsklubben Sønderborg
Bilag 1, 2 og 3
- Klapjagten indledes

Peter Erik Hansen

Bilag 1, 2 og 3 – Klapjagten indledes

I denne dokumentation indledes forbryderjagten i erhvervsklubben. Men er der overhovedet nogle lovovertrædere? Og hvem er de virkelige skurke? Under alle omstændigheder må absolut intet lækkes til pressen!

Erhvervsklubbens formand Allan Schøne fortæller, at han, den 27. november 2020, har fået en henvendelse fra en initiativgruppe, som består af Claus Ewers, Torben Lindvang og Erik Damsgaard (OJ Electronics A/S). Det muntre trekløver har anmodet om en ekstraordinær generalforsamling og har fremsendt følgende:

”Med henvisning til en konkret sag, hvor et medlem af Sønderborg Erhvervsklub med sin adfærd og kommunikation i det offentlige rum, efter vores opfattelse langt overskrider grænsen for hvad man kan tillade sig, ønsker vi nedenstående tilføjelse i klubbens vedtægter.

Vi har sikret os 1/3 del af medlemmernes opbakning til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som vedtægterne foreskriver og beder dig indkalde.

Følgende forslag til ændring/tilføjelse af vedtægternes §5, nyt pkt. 4:

- hvis medlemmet begår strafbart lovbrud eller hvis medlemmet efter bestyrelsens opfattelse på anden vis udviser upassende adfærd i det offentlige rum og beslutning om eksklusion tiltrædes af mindst 2/3 af bestyrelsen.”

Kort efter følger en mail, hvor formand for erhvervsklubben Allan Schøne (der til dagligt repræsenterer EY Danmark A/S) indskærper følgende:

”Afslutningsvis vil jeg komme med en henstilling, som egentlig burde være unødvendig: Indkaldelser og emner til behandling på en generalforsamling i Erhvervsklubben Sønderborg, uanset om denne er ordinær eller ekstraordinær, er et klubinternt anliggende, som ikke forventes delt uden for medlemskredsen, herunder pressen. Det håber og forventer jeg vil blive respekteret.”

Læs de to mails fra Erhvervsklubben Sønderborg i bilagene herunder.

Erhvervsklubben Sønderborg

Erhvervsklubben Sønderborg består af 55 medlemmer, som repræsenterer tunge private og offentlige virksomheder, der sikkert alle har en velformuleret politik omkring etik, moral og forholdet til ytringsfriheden.

Virksomheder som eksempelvis:

Danske Bank A/S, Sydbank A/S, Jyske Bank A/S, Danfoss A/S, Ramboll Group A/S, Broager Sparekasse, EY Danmark A/S, Larsen Strings A/S, Brdr. Ewers A/S, Danimex A/S, Eegholm A/S, Auto Lindvang A/S, OJ Electronics A/S, Home A/S, Swipbox International A/S, Advokathuset Muurholm og mange flere.

Desuden rummer klubben adskillige byrådsmedlemmer, et medlem der privat kommer sammen med Kongehuset og et folketingsmedlem (Ellen Trane Nørby (V)). Også Venstres nye kandidat til byrådet, Kjeld Stærk er medlem af erhvervsklubben.

Da partiet Venstre faktisk tilskrives en stor del af æren for, at vi har ytringsfrihed i Danmark, kan det undre, at ingen af de to Venstrepolitikere har ytret nogle input til debatten.

Initiativgruppen, der er ansvarlig for konflikten i Erhvervsklubben, udgøres af Claus Ewers, Torben Lindvang og Erik Damsgaard (OJ Electronics A/S).

Stor tak til dem for at skabe fokus på de nye tendenser i det, der engang var en klub med fokus på samarbejde, positiv synergi og vækst i Sønderborg.


Bag lukkede døre

Et kig i bakspejlet synes at indikere en mere tillukket stil i Erhvervsklubben Sønderborg. Under den forrige kommunalvalgkamp i 2017 var klubbens vælgermøde et åbent arrangement. I 2021 er det et lukket arrangement med inviterede gæster, tilmelding og en diskussion, der styres ud fra nogen i forvejen fastlagte emner.

Erhvervsklubben satte politikere i stævne | SønderborgNYT (sonderborgnyt.dk) 

(Opslaget har tidligere været bragt på vores Facebook side)


Læs mere her:

Læs også om optakten til sagen i Erhvervsklubben Sønderborg her:

Bilag 1, 2 og 3 - Klapjagten indledes - Claus Ewers, Torben Lindvang og Erik Damsgaard (OJ Electronics A/S)

Bilag 4 og 5 - Lækage til den uafhængige del af pressen - Allan Schøne

Bilag 6 - Åbent brev til alle medlemmer

Bilag 7 og 8 - Mangelfuldt referat - Claus Plum

Bilag 9 - epilog - Allan Schønes - Morten Kjær Hansen

Erhvervsklubben Sønderborg ønsker ikke omtale