Erhvervsklubben Sønderborg ønsker ikke omtale

Det der sker i Sønderborg bliver i Sønderborg. 

Erhvervsklubben Sønderborgs bestyrelse ønsker derfor ikke at være involveret i konflikten om Skansegården - men faktisk involverede de sig selv.

Skansegårdens konflikt med Peter Erik Hansen(V) blev et klubanliggende i det øjeblik, Venstrepolitikerens venner internt i klubben startede kampagnen for at få Charles Ginnerskov ekskluderet.

Hvis bestyrelsen ikke havde været (og stadig er) villige medspillere i den ufine manøvre, var Erhvervsklubben aldrig blevet inddraget. Se mere i den vedlagte dokumentation.

---------- Forwarded message ---------

Fra: Morten Kjær Hansen <MKH@eegholm.dk>
Date: fre. 15. okt. 2021 kl. 09.14
Subject: RE: Invitation til partshøring - Til bestyrelsen i Erhvervsklubben Sønderborg
To: Charles Ginnerskov

Cc: swipbox, Allan Schøne, grafisk-arbejde, skywaystechnics, bcsyd, sydbank, fleur, 1864, toptryk, hotelsoenderborg, sonderborg-lufthavn, Claus Ewers, Claus Plum, Egon Bruun, Ellen Trane Nørby, Erik Damsgaard, strecon, sfjv, Erling Hoi Nielsen, eucsyd, Hans Christian Jensen, sonfor, danskebank, Helle Miang, Henrik Raunkjaer, evaldmoeller, kulturisyd, Jesper Schack, wohlenberg, Kjeld Stærk, broagersparekasse, larsenstrings, Lone M. Koch, mariannehvid, andelskassen, k64, Peter Rathje, huset-torre, Kjær Svend Åge, jyskebank, Torben Lindvang, advokathuset-muurholm, Aase Nyegaard

Erhvervsklubben Sønderborg                                                           
Sønderborg d. 15. oktober 2021

Hej Charles                                                                                                          

Tak for din mail af 11. oktober 2021.

Baggrunden for vores henvendelse er, at Erhvervsklubben Sønderborg i den seneste tid - ved omtale på din side på facebook - er blevet involveret i en konflikt (Dybbøl Banke Skansegården), som Erhvervsklubben ikke ønsker at være en del af.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at denne inddragelse er upassende adfærd i det offentlige rum jfr. vedhægternes § 5 pkt. 4.

Forinden bestyrelsen træffer beslutning jfr. vedtægternes § 5, pkt. 4 har vi inviteret dig til en partshøring, som vi noterer, at du ikke vil gøre brug af.

Bestyrelsen vil nu træffe beslutning jfr. vedtægternes § 5 punkt 4 og der vil herefter inden 7 dage blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling jfr. vedtægterne med eneste punkt på dagsordenen; afstemning om fortsættelse eller ophør af dit medlemskab af klubben.

På bestyrelsens vegne
Morten Kjær Hansen

From: Charles Ginnerskov
Sent: 11. oktober 2021 14:35
To: Morten Kjær Hansen <MKH@EEGHOLM.DK>
Cc: Erhvervsklubben Sønderborg
Subject: Re: Invitation til partshøring - Til bestyrelsen i Erhvervsklubben Sønderborg

Til bestyrelsen i Erhvervsklubben Sønderborg

Hej Morten

Tak for din henvendelse, men nej tak. Jeg ser ingen grund til at møde op til noget, der blot bliver en fortsættelse af den parodi, som det snart årelange forløb allerede har været. Bestyrelsen har helt fra starten af processen haft mulighed for høre mine synspunkter ved en partshøring, uden at jeg har været inviteret.

Erhvervsklubben Sønderborgs bestyrelse indkalder vel næppe til en partshøring, uden at I har en konkret sag. Hvis der reelt er en sag i Erhvervsklubben Sønderborg, hvad drejer den sig så om?

Handler det om, at bestyrelsen finder det problematisk, at jeg har haft en meningsudveksling med en lokalpolitiker, hvor han har brugt facebooksiden Politik i Sønderborg og JydskeVestkysten som sine primære medier, mens jeg har Facebooksiden Dybbøl Banke Skansegården til at fremføre mine argumenter.

Det er svært at se bestyrelsens argument for at blande sig i den debat, måske især da Peter Erik Hansen ikke er medlem i erhvervsklubben. Desuden har juristerne allerede konstateret, at den debat er omfattet af den grundlovssikrede ytringsfrihed.

Et relevant spørgsmål er derfor: Har erhvervsklubbens bestyrelse officielt informeret klubbens medlemmer om, hvad der er kernen i dette skuespil? Jeg formoder, at indkaldelsen til en partshøring må betyde, at jeg er anklaget for et eller andet. Hvad?

I forbindelse med vedtægtsændringen har bestyrelsen godkendt et referat fra Generalforsamlingen, hvor der blot stod at: ”Det fremsatte forslag blev motiveret af Torben Lindvang på vegne af initiativgruppen.”

Altså ikke et eneste ord fra Torben Lindvangs 10 minutter lange svada. Hvordan skal de af klubbens medlemmer, der ikke deltog (og resten af Danmark) få nogen anelse om, hvad Lindvang har udtalt? Om hans tale bare var vredesudbud uden nogen form for faglig substans?

Initiativgruppens uforbeholdne støtte til en lokalpolitiker og erhvervsmand, der, set i lyset af den seneste tids artikler på Dybbøl Banke Skansegården (hvor alle afsløringer er vedlagt fuld dokumentation), umiddelbart ser ud til at have en tvivlsom moral, er naturligvis deres valg. De kan have personlige eller økonomiske grunde til den. Men hvornår er deres korstog blevet bestyrelsens?

I vedlagte mail kan du og resten af bestyrelsen se, at Peter Erik Hansen havde fuld kontrol over, hvad der foregik på Generalforsamlingen. Allerede få dage efter begivenheden brugte han afstemningsresultatet (og forventningerne til min snarlige ekskludering) som en betydelig del af hans pression over for mine arbejdsgivere.

Umiddelbart kunne man tro, at det var den væsentligste grund til, at manøvren blev sat i værk. Det skaber tvivl om, hvem der reelt styrer erhvervsklubben.

Jeg vælger at tro, at bestyrelsen og de medlemmer, der har støttet op om initiativgruppens ønske, har gjort det af naivitet - og ikke bare har været villige brikker i den større plan.

Derfor undrer det mig også, at bestyrelsen åbenbart fortsætter den proces som Initiativgruppen startede uden at revurdere kursen. Adskillige aktuelle sager (inden for både erhverv og politik) viser at forsøg på at mørkelægge tvivlsomme aktiviteter ikke er vejen frem i 2021.

Samtidig synes jeg, at det er beklageligt, at Peter Erik Hansens anklager og øvrige engagement i forbindelse med Skansegården og min person synes at have skabt en konflikt, der inddrager en stor del af erhvervsklubbens medlemmer. I øvrigt en konflikt som jeg ikke har startet, og som jeg bestemt heller aldrig har ønsket.

Jeg noterer mig også, at denne mail kun er sendt til mig. Er klubbens øvrige medlemmer informeret om bestyrelsens videre ageren i denne sag? Eller tror man stadig på, at det er muligt at gennemføre en mørkelægning af forløbet?

For en ordens skyld deler jeg mit svar med alle klubbens medlemmer. Måske er der nogle af politikerne i klubben, der har lyst til at slå et slag for grundloven og ytringsfriheden her op til kommunalvalget.

Med venlig hilsen

Charles Ginnerskov

Den fre. 8. okt. 2021 kl. 16.38 skrev Morten Kjær Hansen <MKH@eegholm.dk>:

Hej Charles

Jeg havde håbet på at høre fra dig inden weekenden.

Er du flink at kontakte mig vedr. de to mødemuligheder. Gerne på denne mail eller mobil 20419813 hvis det lige er lettere.

På forhånd mange tak og god weekend.

På bestyrelsens vegne
Morten K. Hansen

From: Morten Kjær Hansen <MKH@EEGHOLM.DK>
Sent: 6. oktober 2021 08:56
To: Charles Ginnerskov
Subject: Invitation til partshøring

Erhvervsklubben Sønderborg                                                           
Sønderborg d. 6. oktober 2021


Hej Charles

Bestyrelsen ønsker at træffe beslutning i henhold til vedtægternes § 5 nr. 4.

Vi inviterer dig således til en partshøring med bestyrelsen.

Mødet vil finde sted på Hotel Sønderborg Strand.

Vi forslår følgende tidspunkter:

- 12.10.2021 fra kl. 08:00 – 09:00

- 15.10.2021 fra kl. 08:00 – 09:00

Såfremt ovenstående tidspunkter ikke passer i din kalender, må du endelig henvende dig.

Venligst meld tilbage hurtigst muligt.