Skattefusk?
P/S Scandinavian Executive Jet 

P/S Scandinavian Executive Jet - Virksomhedslukninger 3 af 18

Årelange underskud - fra 24,9 millioner til flyskrot - tvangsopløsning

Skatteeksperten og Venstrepolitikeren Peter Erik Hansen beklæder i dag 50 poster i erhvervslivet. Enten i direktion, i bestyrelse eller som ejer. Men han har også haft ledende roller i godt 40 nu opløste virksomheder. 18 af disse virksomhedslukninger er foregået i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning. Vi kigger på nogle af de mest interessante.


Denne tvangslukning handler om P/S Scandinavian Executive Jet:

Den 9. september 2008 blev jetflyet OY-KLG DK-registreret med partnerselskabet P/S Scandinavian Executive Jet som ejer.

Selskabet var tidligere på året blevet stiftet af Tom Christensen Høeg, Peter Erik Hansen, Bent Kristensen, Leon Holm Møller og Henning Mortensen repræsenteret ved virksomhederne ABC Hansen A/S (25%), Als Aviation A/S (15%), Karlog Air Charter A/S (20%), Riisbøll Høeg Holding ApS (25%) og L.M. Sign ApS (15%).

Virksomheden var registreret som: Udlejning og leasing af luftfartøjer.

Startinvesteringen var stor: Et Jetfly til 24,9 millioner kroner og kundestrømmen udeblev tydeligvis, hvilket resulterede i lutter røde tal i de efterfølgende år.

I september 2016 blev virksomheden tvangslukket. Jetflyet, der undervejs syntes at have tabt en stor del af sin værdi, var allerede blevet solgt til ophugning.

Luftturen på første klasse i eget jetfly endte brat efter et enormt tab. Skyldes det dårlig forretningsførelse? Eller var det blot en smart måde, at få dig og resten af landets skatteborgere til at medfinansiere det luksuriøse transportmiddel?


Kort om deltagerne:

Et kig på historikken hos de personer, der har haft ledende roller og ejerskab i P/S Scandinavian Executive Jet, kunne give det indtryk, at den her beskrevne forretningsmodel er ren rutine for nogle af dem.

De er:


Åbne spørgsmål

Er der tale om skatteyderfinansierede hobbyvirksomheder?

Det er vel kun SKAT, der kan vurdere det. Har de gjort det?

Hvor mange af denne type konkurser og tvangslukninger skal der til for at få konkurskarantæne?

Flere af de nævnte personer er bestyrelsesmedlemmer i andre virksomheder. Betyder det, at disse virksomheder anser denne måde at drive forretning på som acceptabel adfærd, også i 2021?

Vi har kun kigget på disse erhvervsfolks danske aktiviteter. Flere af dem har omfattende aktiviteter uden for landets grænser. Der er altså nok at tage fat på, hvis man vil grave.

Hvorfor har JydskeVestkysten aldrig gravet i disse bunker af konkurser. Er det fordi, Peter Erik Hansen er bestyrelsesformand i mediehuset?


Acceptabel adfærd

Anne Honoré Østergaard (V) viderebragte i maj 2020 Peter Erik Hansens luftige anklager mod Charles Ginnerskov til Skatteministeren.

Vi afventer spændt, om hun også i denne sag vil spørge, hvad der: "er acceptabel adfærd, og hvad ministeren mener der ville ske, hvis alle drev virksomhed som beskrevet her?"

https://www.ft.dk/samling/20191/spoergsmaal/s1311/index.htm


Læs mere om Peter Erik Hansen og jetflyet


Læs mere om personerne bag dette selskab: