Venstrepolitiker truer med politianmeldelse

Kan en begejstret beskrivelse af Venstrepolitikeres gode service over for en borger føre til en politianmeldelse? Har Venstre en overordnet politik omkring nedrivning af bevaringsværdige bygninger? Eller betyder det noget, hvem der spørger? Og har Venstre et internt memo med en vejledning i, hvordan man kan true folk til tavshed ved hjælp af paragraf 119a? 

Læs med, og vurdér selv.

På landsplan har Venstre åbenbart problemer med at finde en skarp holdning til nedrivninger af bevaringsværdige bygninger. Da vi påpegede den store forskel på både partiets holdning og sagsbehandlingen fra Sønderborg (Skansegården) til Aabenraa Kommune (Flegggards ejendom), må vi være kommet lige lovlig tæt på en hemmelighed, som nogen ikke ville have afsløret.

Under alle omstændigheder fik Charles Ginnerskov en henvendelse fra Phillip Tietje (V i Aabenraa), hvor Tietje truede med en politianmeldelse efter paragraf 119a i straffeloven. Det er præcist den samme paragraf, som Peter Erik Hansen (V) brugte i en af sine (nu afviste) politianklager mod Charles Ginnerskov. Denne paragraf, der meget sjældent er blevet brugt, er ikke indskrevet i lovgivningen for at hjælpe lokalpolitikere, der ikke bryder sig om nærgående spørgsmål om deres embedsførelse.

Den skal derimod beskytte eksempelvis socialrådgivere, fængselsfunktionærer eller sagsbehandlere mod virkelig chikane i deres daglige hverv. Det viser sig, at de få gange paragraf 119a er blevet brugt, har Venstre været involveret.

Phillip Tietje krævede, at vores opslag blev fjernet, hvilket i realiteten er at begrænse Charles Ginnerskovs ytringsfrihed. Det er i konflikt med grundloven.

Spørgsmålet er, hvad ønsker Tietje for enhver pris at skjule? Og har Venstre et internt memo med en vejledning i, hvordan man kan true folk til tavshed ved hjælp af paragraf 119a?


Resume:

Den 30. oktober 2020 skrev vi en artikel med denne indledning: Skansegården ligger stadig på Dybbøl Banke ved Sønderborg og venter på en tilladelse til genopbygning. 25 kilometer længere mod sydvest ligger en anden bygning, som en ny ejer ønsker at rive ned og genopbygge.

De to sager har utroligt mange lighedspunkter, men mens sagen i Sønderborg Kommune politisk og forvaltningsmæssigt trækkes ud i langdrag - blev der handlet langt mere kontant og effektivt i Aabenraa Kommune.

Sjovt nok var det i begge tilfælde Venstre og DF, der udviste et fantastisk engagement. Det virkede dog som om, at de handlede ud fra andre bevæggrunde end en overordnet politisk linje.

Sagen i Aabenraa Kommune handlede om en 300 år gammel stråtækt ejendom på Fjordvejen 49A, Kollund i Aabenraa Kommune. Her ønskede en ny ejer, Fleggaard familien, at nedrive en bevaringsværdig ejendom og bygge en ny tidsvarende bolig i stil med den eksisterende. Så langt var historien næsten analog med Skansegården.

Skansegården er godt nok kun 150 år gammel, men begge ejendomme er vurderet bevaringsværdige i klasse 3 på SAVE skalaen - og kræver derfor Fredningsnævnets dispensation til en eventuel nedrivningstilladelse.

De afgørende forskelle på de to ejendomme var, at mens Skansegården er ubeboelig efter at have stået uden varme og vedligehold i årtier, har ejendommen i Kollund været beboet hele tiden.

Desuden ligger ejendommen på Fjordvejen 49A både inden for skovbeskyttelseslinjen og i strandbeskyttelseszonen, hvilket komplicerer den sag yderligere.

Alligevel fik Fleggaards ejendom, takket være en helt enestående indsats fra Venstre og DF, nedrivnings- og byggetilladelse på rekordtid.

Skansegården står, takket være de samme partiers lige så imponerende indsats, stadig og falder mere og mere sammen ude på Dybbøl Banke.

Imponerende service til Fleggaard

I Aabenraa kommune lykkedes det at få alle de nødvendige tilladelser og dispensationer fra både Kommune, Fredningsstyrelsen og Kystdirektoratet.

Den effektive sagsbehandling skyldtes en enorm indsats fra politikere og forvaltningen i Aabenraa Kommune - som havde været på hele tre besigtigelser på ejendommen. Ved den sidste besigtigelse deltog ikke mindre end 12 repræsentanter for kommunen, heriblandt Borgmester Thomas Andresen (V) og Philip Tietje (V) som er udvalgsformand for Vækstudvalget for land og by og har været primusmotor på hele den store opgave med at skabe mulighed for en ny bolig på grunden ved Kollund Østerskov.

Det er i øvrigt ret enestående og meget imponerende, at en borgmester involverer sig så aktivt i en privat byggesag.

Hvad skete der på disse møder?

Tja, vi bad om aktindsigt og fik følgende svar:

”Der er ikke lavet referater, da der udelukkende har været tale om rene besigtigelser af ejendommen.”

Vi sluttede historien af med følgende spørgsmål:

Hvorfor har Venstre og DF i denne sag en agenda, der er diamentalt modsat den, deres partifæller i Sønderborg har?

Hvorfor går Venstre og DF i begge tilfælde direkte imod forvaltningens anbefaling - som i Skansegården-sagen var ja til nedrivning, mens det i tilfældet Fjordvejen 49A var nej til nedrivning?

Hvorfor bliver en tilsyneladende enkel sag rent politisk trukket ud i årevis, mens en langt mere kompliceret sag kan klares på få måneder.

Hvorfor er en borgmester med på en besigtigelse af en simpel byggesag?

Og hvorfor er der ikke noget referat?


Knapt så imponerende indsats fra JydskeVestkysten

Vi skrev allerede i 2020, at det allermest interessante ved denne sag var den næsten komplette mørkelægning. At spørgsmålene herover burde været stillet af de dygtige redaktører og journalister på JydskeVestkysten, der i stedet brugte knapt 60 artikler, indlæg og kommentarer på at holde den faldefærdige Skansegård på benene.

JydskeVestkysten har sammenlagt skrevet 3 artikler om L. Fleggaard-sagen. Ingen af dem berører de ovennævnte spørgsmål.

Har Venstre bedt vennerne på JydskeVestkysten/Jysk Fynske Medier om at sidde på hænderne, mens sagen blev sneget under radaren?


Truslen blev aldrig ført ud i livet

Nu er det snart et år siden, at Phillip Tietje truede med politianklagen, i mellemtiden har Peter Erik Hansen prøvet at bruge samme værktøj til at undertrykke ytringsfriheden. PEHs anklage gav arbejde til (skatteborgerfinansierede) jurister og embedsmænd i Sønderborg Politi i knapt et år - men blev afvist, så snart den nåede juristerne uden for Sønderborgs bygrænse.

Det ser indtil videre ud til, at Tietje er knapt så ødsel med dine penge som Peter Erik Hansen. Eller måske har han ganske enkelt ikke kunne finde ud af, hvad det egentlig var, han ville bruge som undskyldning for en anklage?

Alligevel er Tietjes henvendelse blot endnu et eksempel på, at Venstre hellere svarer med trusler og advokater end forklarer deres politik. Måske fordi de lokalt ikke har brug for flere problematiske sager:

Debatten omkring Fjordskolen og Jollehavnen er jo gode eksempler på, at mange borgere i Aabenraa ikke forstår Venstres holdning.

Vi er naturligvis overbeviste om, at L. Fleggaard har gjort alt efter bogen, og vi ønsker tillykke med byggetilladelsen til det, der sikkert bliver en smuk ejendom. Vi undrer os blot over Venstres helt forskellige holdninger i de to sager. Og over, hvad Phillip Tietje var bange for, at vi skulle afsløre.


JV Kommentar: Respekt for snusfornuftig socialdemokrat, der gik imod sine egne

(Opslaget har tidligere været bragt på vores Facebook side)