Skattefusk?
Hassia Holding ApS 

Hassia Holding ApS - Virksomhedslukninger 6 af 18

Selskaber inden i selskaber - konkurser og tvangslukninger

Skatteeksperten og Venstrepolitikeren Peter Erik Hansen beklæder i dag 50 poster i erhvervslivet. Enten i direktion, i bestyrelse eller som ejer. Men han har også haft ledende roller i godt 40 nu opløste virksomheder. 18 af disse virksomhedslukninger er foregået i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning. Vi kigger på nogle af de mest interessante.

Denne tvangslukning omhandler selskabet Hassia Holding ApS. Anpartsselskabet blev ifølge cvr-registeret startet i maj 1991 under navnet ApS KBIL 38 NR. 1426, men ændredes senere på året til det blivende navn.

Selskabets formål blev opgivet til: ”handel, fabrikation, holdingvirksomhed og alt, hvad der står i naturlig forbindelse hermed, herunder servicering af datterselskaber og virksomheder, hvori selskabet har kapitalinteresser.”

I 1999 indtrådte Peter Erik Hansen som medlem af bestyrelsen og direktionen og afløste Steffen Frederik Møller. Af årsberetningen 1998/1999 fremgår det at: ”Hassia Holding er moderselskab for Hassia Maschinenfabrik GmbH, der primo 1996 er gået konkurs.

Alle investeringer forventes således at være tabt og er derfor nedskrevet til 0 kr. Årsregnskabet udviser et underskud på 7.398 kroner og en negativ egenkapital på 7.784.636 kroner.

Efter konkursboets afslutning forventes Hassia Holding ApS likvideret alene med tab for moderselskabet Cormall Agro Holding A/S (hvor Peter Erik Hansen er direktør, red. an.). De forventede omkostninger til likvidationen er afsat i årsregnskabet.”

I oktober 2000 træder Peter Erik Hansen ud af direktionen for Hassia Holding ApS og efterlader firmaet uden direktion og bestyrelse. I maj 2001 lukkes selskabet: ikke ved likvidation, men ved tvangslukning. Dermed slutter det sig til de mange afdøde selskaber i Venstrepolitikerens kølvand.

Kort om deltagerne:

Et kig på historikken hos de personer, der har haft ledende roller og ejerskab i selskabet, viser, at enkelte af dem har haft ledende roller i andre selskaber, der ligeledes er lukket i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning.

De er:

Åbne spørgsmål

Hvor mange af denne type konkurser og tvangslukninger skal der til for at få konkurskarantæne?

Flere af de nævnte personer er bestyrelsesmedlemmer i andre virksomheder. Betyder det, at disse virksomheder anser denne måde at drive forretning på som acceptabel adfærd, også i 2021?

Vi har kun kigget på disse erhvervsfolks danske aktiviteter. Flere af dem har omfattende aktiviteter uden for landets grænser. Der er altså nok at tage fat på, hvis man vil grave.

Hvorfor har JydskeVestkysten aldrig gravet i disse bunker af konkurser. Er det fordi, Peter Erik Hansen er bestyrelsesformand i mediehuset?


Acceptabel adfærd

Anne Honoré Østergaard (V) viderebragte i maj 2020 Peter Erik Hansens luftige anklager mod en anden lokal erhvervsdrivende til Skatteministeren.

Vi afventer spændt, om hun også i denne sag vil spørge, hvad der: "er acceptabel adfærd, og hvad ministeren mener der ville ske, hvis alle drev virksomhed som beskrevet her?"

https://www.ft.dk/samling/20191/spoergsmaal/s1311/index.htm


Læs mere om selskabet Hassia Holding ApS her


Læs mere om personerne bag dette selskab:

Arne Peder Kristian Hansen

Arne har flest relationer til Peter Erik Hansen - i alt har de sammen været involveret i 7 firmaer, men er på nuværende tidspunkt ikke aktive sammen i nogen firmaer. Et af Arne og Peter Erik Hansens primære firmaer er FONDEN SYDDANSKE FORSKERPARKER, hvor de begge sad som bestyrelsesmedlem i over 4 år fra august 2002.

Steffen Frederik Møller

Historisk set har Steffen siddet i en større mængde bestyrelses- og direktionsposter. I alt har han siddet i 18 direktioner og 120 bestyrelser.

Peter Erik Hansen

Historisk set har Peter siddet i en større mængde bestyrelses- og direktionsposter. I alt har han siddet i 33 direktioner og 95 bestyrelser.