Skattefusk?
Selskabet af 01.12.1989 A/S

Selskabet af 01.12.1989 A/S - Virksomhedslukninger - endnu én af mange

Navneskift, revisorskift og et broget persongalleri

Skatteeksperten og Venstrepolitikeren Peter Erik Hansen beklæder i dag 50 poster i erhvervslivet. Enten i direktion, i bestyrelse eller som ejer. Men han har også haft ledende roller i godt 40 nu opløste virksomheder. 18 af disse virksomhedslukninger er foregået i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning. Vi kigger på nogle af de mest interessante.

Denne konkurs omhandler Selskabet af 01.12.1989 A/S, der blev oprettet i 1989 som A/S PSE NR. 3615. Selskabet, der primært var aktiv i møbel og indretningsbranchen, har en broget historie med mange forskellige navne og et utal af udskiftninger i bestyrelsen.

Her er et hurtigt rids af navneskiftene: A/S PSE NR. 3615 (1989) - Dansk System Inventar A/S (1990) - Planova Shop System A/S (2000) - Planova A/S (2006) - Selskabet af 01.12.1989 A/S (2011).

I 2008 ændrede Planova A/S selskabskapitalen fra 8,1 mio. DKK til 40 mio. DKK, dvs. en ændring på 394%. Der skete også radikale ændringer i bestyrelse og direktion.

I januar 2009 indtrådte Peter Erik Hansen i bestyrelsen, selvom det ikke umiddelbart var en branche, han havde opereret i tidligere. Måske var der bare brug for en kompetent, kreativ og handlekraftig mand. Tingene tog i hvert tilfælde fart. En måned senere (i februar) ændres selskabskapitalen fra 40 mio. DKK til 45 mio. DKK.

I august skiftede selskabet revisor - og havde dermed haft 3 revisorskift på 5 år. I årsrapporten 2009 gjorde revisoren opmærksom på, at selskabet havde tabt 50 procent af sin egenkapital. Efter 2009 afleverede selskabet tilsyneladende ikke flere årsrapporter.

I 2011 meldtes selskabet (som nu havde fået navneskift til Selskabet af 01.12.1989 A/S) under konkurs. Den endelige konkurs blev registreret i 2014.


Kort om deltagerne:

Et kig på historikken hos de utroligt mange personer, der har haft ledende roller og ejerskab i selskabet, viser, at flere af dem har haft ledende roller i andre selskaber, der ligeledes er lukket i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning.

Mange af dem bor dog i dag i udlandet, og har erhvervsaktiviteter i mange andre lande, eksempelvis Frankrig, Polen Tyskland, Sverige, Storbritannien og Kina. Derfor er det svært at finde fyldestgørende oplysninger på dem. Her er dog lidt fra det danske CVR-register:


Åbne spørgsmål

Hvor mange af denne type konkurser og tvangslukninger skal der til for at få konkurskarantæne?

Flere af de nævnte personer er bestyrelsesmedlemmer i andre virksomheder. Betyder det, at disse virksomheder anser denne måde at drive forretning på som acceptabel adfærd, også i 2021?

Vi har kun kigget på disse erhvervsfolks danske aktiviteter. Flere af dem har omfattende aktiviteter uden for landets grænser. Der er altså nok at tage fat på, hvis man vil grave.

Hvorfor har JydskeVestkysten aldrig gravet i disse bunker af konkurser. Er det fordi, Peter Erik Hansen er bestyrelsesformand i mediehuset?


Acceptabel adfærd

Anne Honoré Østergaard (V) viderebragte i maj 2020 Peter Erik Hansens luftige anklager mod en anden lokal erhvervsdrivende til Skatteministeren.

Vi afventer spændt, om hun også i denne sag vil spørge, hvad der: "er acceptabel adfærd, og hvad ministeren mener der ville ske, hvis alle drev virksomhed som beskrevet her: https://www.ft.dk/samling/20191/spoergsmaal/s1311/index.htm

Se mere om firmaet Selskabet af 01.12.1989 A/S her: https://cvrapi.dk/virksomhed/dk/selskabet-af-01121989-as/13703299