Skattefusk? Komplementarselskabet af 1.2.2008 ApS

Komplementar i P/S Scandinavian Executive Jet

Komplementarselskabet af 1.2.2008 ApS - Virksomhedslukninger 4 af 18

Komplementar i P/S Scandinavian Executive Jet

Skatteeksperten og Venstrepolitikeren Peter Erik Hansen beklæder i dag 50 poster i erhvervslivet. Enten i direktion, i bestyrelse eller som ejer. Men han har også haft ledende roller i godt 40 nu opløste virksomheder. 18 af disse virksomhedslukninger er foregået i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning. Vi kigger på nogle af de mest interessante.

Denne tvangslukning omhandler Komplementarselskabet af 1.2.2008 ApS. Selskabets formål var at deltage som komplementar i P/S Scandinavian Executive Jet (som også blev tvangslukket)

Selskabet blev dannet den 07/02 - 2008. Dette selskab er en lille brik i det komplicerede arrangement, der officielt var rammen om et flyudlejningsfirma. I praksis kunne det se ud som om, at det blot gav en flok sønderjyske erhvervsfolk mulighed for at lege med jetfly.

Selskabet blev tvangslukket i 2016. For et dybere indblik i hele historien om P/S Scandinavian Executive Jet, se links under teksten.

Kort om deltagerne:

Et kig på historikken hos de personer, der har haft ledende roller og ejerskab i selskabet, kunne give det indtryk, at den her beskrevne forretningsmodel er ren rutine for nogle af dem.

De er:

Åbne spørgsmål

Er der tale om skatteyderfinansierede hobbyvirksomheder?

Det er vel kun SKAT, der kan vurdere det. Har de gjort det?

Hvor mange af denne type konkurser og tvangslukninger skal der til for at få konkurskarantæne?

Flere af de nævnte personer er bestyrelsesmedlemmer i andre virksomheder. Betyder det, at disse virksomheder anser denne måde at drive forretning på som acceptabel adfærd, også i 2021?

Vi har kun kigget på disse erhvervsfolks danske aktiviteter. Flere af dem har omfattende aktiviteter uden for landets grænser. Der er altså nok at tage fat på, hvis man vil grave.

Hvorfor har JydskeVestkysten aldrig gravet i disse bunker af konkurser. Er det fordi, Peter Erik Hansen er bestyrelsesformand i mediehuset?


Acceptabel adfærd

Anne Honoré Østergaard (V) viderebragte i maj 2020 Peter Erik Hansens luftige anklager mod en anden lokal erhvervsdrivende til Skatteministeren.

Vi afventer spændt, om hun også i denne sag vil spørge, hvad der: "er acceptabel adfærd, og hvad ministeren mener der ville ske, hvis alle drev virksomhed som beskrevet her?"

https://www.ft.dk/samling/20191/spoergsmaal/s1311/index.htm


Læs mere om Peter Erik Hansen og jetflyet:

KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1.2.2008 ApS

Læs mere om personerne bag dette selskab:

Tom Christensen Høeg

Bent Kristensen 

Henning Mortensen

Leon Holm Møller

Peter Erik Hansen