Skattefusk?
Danish Carbide Tools A/S

Danish Carbide Tools A/S Virksomhedslukninger - endnu én af mange

Skatteeksperten og Venstrepolitikeren Peter Erik Hansen beklæder i dag 50 poster i erhvervslivet. Enten i direktion, i bestyrelse eller som ejer.

Men han har også haft ledende roller i godt 40 nu opløste virksomheder. 18 af disse virksomhedslukninger er foregået i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning. Vi kigger på nogle af de mest interessante.

Virksomheden Danish Carbide Tools A/S blev etableret i 1963 inden for branchen: Fremstilling af håndværktøj. Op gennem selskabets første 30 år skete der kun små udskiftninger i bestyrelse og ledelse.

I 2003 skete der dog en gennemgående udskiftning af bestyrelsen. 4 bestyrelsesmedlemmer forlod virksomheden. 2 af disse efter 40 års tjeneste.

4 nye bestyrelsesmedlemmer rykkede ind. Det var Anette Merete Nøhr Clausen (som bestyrelsesformand) samt Anette Wind Harpøth-Hansen, Jacob Hallum Bendtsen og Peter Erik Hansen.

I de følgende år skete der små rokeringer i bestyrelsen, eksempelvis erstattede Bent Kristensen Anette Wind Harpøth-Hansen i 2005.

I 2006 ændres virksomhedens status til: Under konkurs. I 2011 går virksomheden konkurs.


Kort om deltagerne:

Et kig på historikken hos de personer, der har haft ledende roller og ejerskab i selskabet, viser, at flere af dem har haft ledende roller i andre selskaber, der ligeledes er lukket i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning.

De er:

Åbne spørgsmål

Hvor mange konkurser og tvangslukninger skal der til for at få konkurskarantæne?

Flere af de nævnte personer er bestyrelsesmedlemmer i andre virksomheder. Betyder det, at disse virksomheder anser denne måde at drive forretning på som acceptabel adfærd, også i 2021?

Hvorfor har JydskeVestkysten aldrig gravet i disse bunker af konkurser. Er det fordi, Peter Erik Hansen er bestyrelsesformand i mediehuset?


Danish Carbide Tools A/S

https://cvrapi.dk/virksomhed/dk/danish-carbide-tools-as/20136413 

https://www.paqle.dk/p/danish-carbide-tools-a-s/3300078

Læs mere om nogle af personerne bag dette selskab:


Læs mere om virksomheden her