Ex-politikeren og lystyachten 

Skattetænkning? Magtmisbrug? Eller blot kreativ udnyttelse af systemet?

Kan man sælge en lystyacht til sig selv for 1 krone, uden at SKAT undrer sig over manøvren? Kan man have sit fritidsfartøj liggende på en kajplads i Sønderborg Erhvervshavn? Kan man lade et lystfartøj sejle igennem konkurs efter konkurs uden nævneværdige udskiftninger på broen? Svaret er ja til alle spørgsmålene. Nogle kan!

Da et heftigt blæsevejr i midten af november måned ramte Sønderborg Havn, blev lystyachten Shalimara beskadiget. Det betød hurtig udrykning fra Vej og Park samt Brand og Redning for at lænse båden. Nu er det næppe mange af os, der har de kommunale tjenester på speed dial - og kan forvente, at de rykker ud døgnet rundt - men når yachtejer Peter Hansen siger hop, så hopper man i Sønderborg. Den historie vender vi tilbage til lidt længere nede i teksten. Men lad os først tage et kig på den famøse lystyacht, folkene bag den, og grunden til at vi skriver om dem.

 

Helt konkret startede denne historie, da lokalpolitikeren Peter Hansen (V) tidligere fremsatte udokumenterede påstande om skattesvindel mod en lokal iværksætter - og da det medie som Hansen er bestyrelsesformand for (JydskeVestkysten) helt ukritisk videreformidlede deres formands blindskud. Det inspirerede os til at kigge lidt nærmere på Peter Hansens egne aktiviteter, og afdækkede samtidigt tvivlsomme aktiviteter i et bredere netværk af erhvervsfolk i Sønderborg/Als-området.

 

Allerede efter få ugers research var der dukket nok interessant stof op til en miniserie i JydskeVestkysten eller i andre medier, der hævder, at de er en del af den frie uafhængige presse. Sager med lokale rigmænd, der legede med jetfly og lystyacht, som så ud til at være delfinansieret af dig og landets andre skatteborgere. Bagkataloget talte også konkurs efter konkurs, tvangslukninger og insiderhandler med eksempelvis lystyachten Shalimara. Her blev yachten (der i 2012 var vurderet til 12 millioner) solgt videre til et nyt selskab (med markant navnesammenfald i ejergruppen) for 1 krone. Helt konkret solgte ejerne lystyachten videre til sig selv (for den symbolske krone), kort før de lod det gamle selskab blive tvangslukket. Begrundelse for tvangslukningen var, at der ikke var aktiver nok i selskabet til at lukke det ned på ansvarlig vis. Det betød, at en kæmperegning (i form af tab og oprydning) blev tørret af på skatteborgerne, mens ejerne selv fik hevet værdierne over i endnu et nyt selskab. Den historie kan du læse om i et link i kommentarsporet. Det er en rigtig sjov, men også lidt foruroligende historie.


Siden da er der dukket en del nye spørgsmål op. Yachten har i mange år haft status af charter/udlejningsfartøj. Alligevel har den gennem sine erhvervsaktive år næppe bidraget positivt til den lokale økonomi. Det ser ud til, at den blot har været en dyr hobby for Peter Erik Hansen og hans rige legekammerater. Men spørgsmålet er, om de selv har betalt hele regningen? Eller om du ganske uvidende har spædet til via skattebilletten?

 

Nu, efter en række selskabslukninger og konkurser, er det gode skib ejet af et I/S, og det er lidt svært helt at afklare ejerforholdene. Ifølge CVR-registeret er de reelle ejere Egon Bruun, Ove Petersen og Peter Hansen, og det er da også oftest Kaptajn Hansen, der står på broen, når prestigeskibet er i brug til festlige lejligheder i Sønderborg. Disse sejlture er i øvrigt dokumenteret gennem betalinger af kajplads forskellige steder i havnen.


Udlejningsskib eller fritidslegetøj?

Til daglig ligger Shalimara dog på en rigtig fin kajplads i Sønderborg Erhvervshavn. Men er yachten egentlig et erhvervsfartøj? - hvilket er et ufravigeligt krav for at få kajplads der. Ifølge CVR er Shalimara fortsat registreret med branchekode: 773400, Udlejning og leasing af skibe og både. Men det er her, billedet bliver lidt broget. Hvis Shalimara er et udlejningsskib, er det et lovkrav, at AIS systemet skal være tændt under sejlads. AIS er et VHF-baseret navigations- og antikollisionsværktøj, som gør det muligt at udveksle oplysninger skibe imellem. Samtidig giver det naturligvis SKAT mulighed for at følge med i, om et udlejningsskib rent faktisk bliver udlejet eller blot brugt af ejerne selv i fritiden.

 

Men Shalimara har ikke AIS systemet tændt, når skibet er i brug. Vi spurgte Søfartsstyrelsen om det er lovligt. Ronny Marstrand Hansen fra Søfartsstyrelsen svarede: ”Der er tale om et fritidsfartøj under 24 m. Der er derfor ikke noget krav til at have AIS om bord.”

 

Hvorfor er Shalimara registreret forskelligt ved Søfartsstyrelsen og ved SKAT?

Det var interessant. Shalimara er ganske vist kun 23,5 meter, men hvis det er et fritidsfartøj, er der jo nye spørgsmål, der trænger sig på. Hvorfor er skibet angivet som et erhvervsfartøj i CVR-registeret, men som et fritidsfartøj hos Søfartsstyrelsen. Skattetænkning… eller?

 

Hvis en lystyacht ejes af et firma, men kan bruges privat af ejerne eller ansatte, er beskatningen ret voldsom. Tilbage i de glade 80’ere var det ikke unormalt, at firmaer havde lystyacht for sjov, men skattereglerne er blevet strammet. I dag er der ifølge SKAT:  ”En formodningsregel for hovedaktionærer m.fl., der som led i et ansættelsesforhold får stillet en lystbåd til rådighed som personalegode, idet disse personer anses for at have lystbåden til rådighed hele året. Ud over hovedaktionærer gælder formodningsreglen, bl.a. for direktører, der har bestemmende indflydelse på egen aflønning. Det er hovedaktionæren m.fl., der skal godtgøre, at vedkommende ikke råder over lystbåden privat. Formodningsreglen medfører, at der årligt skal ske beskatning af en markedsværdi på 2 % pr. uge af bådens anskaffelsessum, inklusive moms og levering. På årsbasis svarer dette til et beskatningsgrundlag på 104 % af bådens anskaffelsessum mv.”

 

Hvad er Shalimaras reelle værdi?

Nu er anskaffelsessummen på Shalimara lidt svær at bruge som vurderingsgrundlag, da millionyachten har været handlet til 1 krone. Derfor vil det være relevant at bruge forsikringsværdien af skibet som grundlag for beskatning.

 

Så hvilket beløb er Shalimara forsikret for? Vi spurgte Sønderborg Kommunes ansvarlige for den del, da en kajplads i Erhvervshavnen kræver, at man dokumenterer, at fartøjet er fuldt forsikringsdækket i forhold til både ansvar og kasko. I øvrigt noget man må formode, at der følges op på for hvert fortløbende år. Havnemyndighederne må derfor have forsikringsbeløbet fra ansøgningen om kajplads. Vi bad derfor om aktindsigt; blandt andet i samtlige ansøgninger fra Shalimara.

 

Aktindsigt forhalet

Det viste sig at være en tidskrævende proces. Vores advokat måtte rykke mange gange, og undskyldningerne var lige så talrige. I første omgang gik de på, at kun havnefogeden kunne svare, og han var på ferie. En lang ferie åbenbart. Da svaret endelig kom, var det ikke fra havnefogeden, men fra kommunens jurister.

Det lød således: ”Du får afslag… da Sønderborg Kommune ikke har disse oplysninger. Ansøgninger til bådplads har i mange år kørt analogt, og ansøgninger er ikke blevet gemt. Jeg har undersøgt, hvornår Sønderborg Kommune gik over til digitale ansøgninger, men jeg kan desværre ikke finde et endegyldigt svar. Men Sønderborg Kommune har desværre ikke ansøgninger liggende angående skibet Shalimara.”

 

5 spørgsmål til Kaptajn Hansen

På godt dansk betyder det, at Shalimara ligger i Sønderborg Erhvervshavn, selv om den måske er et fritidsfartøj. Der er ikke nogen der ved, om kravet om forsikringsdækning er opfyldt. Men når Peter Hansen lægger sin båd der, er der åbenbart ingen, der stiller spørgsmål. Det gør vi derfor nu.

 

Eksempelvis kunne det være interessant at få svar på disse spørgsmål:

 

 

 


Kommunale tjenester

Men lad os lige vende tilbage til den aktuelle stormskade på det omtalte skib. En lille krølle på historien er, at da der for nogle år siden angiveligt var et olieudslip fra Shalimara, blev historien (næsten) kørt under radaren. Kun det lokale uafhængige SønderborgNYT skrev om hændelsen og viste fotos af folk fra Brand og Redning, der lagde flydespærringer ud. JydskeVestkysten skrev, naturligvis, intet om sagen, den blev ikke registreret i kommunens arkiver, og der skete ikke underretning til Miljøstyrelsen, som der bør efter Havmiljøloven. Nogle mennesker er gode til at slette alle spor.

 

Midt i november i år blev Shalimara, som nævnt, beskadiget. Igen rykkede folk fra Vej og Park samt Brand og Redning ud. Denne gang for at lænse skuden. En af ejerne, Peter Hansen berettede blandt andet følgende om hændelsen på Facebook: ”Stor del af maskinrum og agter har været under vand… Med hurtig hjælp fra Vej og Park samt Brand og Redning fik vi sat tilstrækkeligt med dykpumper ind, og vi kunne begynde at tømme båden.”

Der er næppe mange private bådejere, der kan ringe efter de kommunale tjenester, fordi deres båd tager vand ind. Landet over, har der faktisk været adskillige sager, hvor Statsforvaltningen har slået fast, at eksempelvis Vej & Park ikke må arbejde for private.

Aktindsigt viser, at redningsaktionen, der ser ud til at have aktiveret 5 mand fra beredskabet + 2 dykpumper, løb op i den meget konkurrencedygtige pris af kr. 2560,- inklusiv moms. Det vil lokale virksomheder vist have svært ved at matche. Måske et godt sparetip til andre ejere af Danmarks omkring 60.000 fritidsbåde.

 

Desuden ser det heller ikke ud til, at miljøvagten har været til stede denne gang, selvom der, ifølge Peter Hansen selv, er pumpet forurenet vand fra motorrummet og ud i havnebassinet.

Heller ikke denne hændelse blev nævnt i JydskeVestkysten og denne gang havde selv SønderborgNyt åbenbart fået mundkurv på.

Shalimara er nu på værft, for at skaderne kan vurderes. Det bliver spændende at se, om forsikringsselskabet skal udbetale et 2-cifret millionbeløb til ejerne, der har købt yachten for 1 krone. Hvis det sker må man antage, at det er en fortjeneste, som SKAT kan kigge nærmere på.

 

Styr på pressen! - men hvad med SKAT?

Historien om Shalimara er blot endnu et eksempel på, at der i Sønderborg er en magtelite, der laver deres egne regler - og at de slipper godt fra det.

 

Hvis du som almindelig skatteborger angiver nogle få kilometer for meget på kørselsregnskabet, falder hammeren hårdt og hurtigt.

 

Til sammenligning har folkene bag Shalimara holdt deres spil kørende i mindst 17 år (i 2005 trådte Peter Hansen, Torben Lindvang og Ove Petersen ind i bestyrelsen i det daværende selskab AP Line A/S). Dermed er det med alt tydelighed anskueliggjort, at man kan holde et langt mere omfattende spil kørende i årtier, hvis man tænker stort og jonglerer med helt andre beløb.

Det undrer os ikke, at JydskeVestkysten ikke har gravet i sagen. Til gengæld er det forbløffende, at skattemyndighederne har ladet festen på broen af Shalimara fortsætte gennem de mange konkurser og snedige økonomiske manøvrer. Den magtfulde bestyrelsesformand for Den Sydvestjydske Venstrepresse, Jysk Fynske Medier og JydskeVestkysten har ganske vist gang på gang demonstreret, at han har kontrol over den stærkt mediestøttede gigant. Men… kan det virkelig passe, at han også kan styre SKAT?

 

Svaret blæser i den kølige vind, der lige nu suser gennem hyggelige Sønderborgs juleudsmykkede gader.