Venstrepolitiker taber sutten – Og politiet samler den op

Er det muligt, i et retssamfund, at starte en sag uden at have noget, der på nogen måde kan føre til domsfældelse. Tja, hvis man er Venstrepolitiker med de rigtige forbindelser, så er alt åbenbart muligt. Læs med og døm selv!

Da vi på denne side tog til genmæle imod Peter Erik Hansens angreb på Skansegården og dens ejer Charles Ginnerskov, startede et handlingsforløb, der kunne være taget ud af en fiktionsserie om magtmisbrug, korruption og strategiske intrigekampe. Vi gentager fiktionsserie! Vi tror selvfølgelig ikke, at den slags sker i virkeligheden. Her er et enkelt eksempel.

Den 2. november 2020 blev Charles Ginnerskov ringet op af en politiassistent fra Sønderborg Politi. Han informerede om, at CG, i henhold til en anmeldelse fra Peter Erik Hansen indgivet den 15. oktober 2020, var tiltalt for: ”Overtrædelse af straffelovens §119a for via facebookgruppen

”Dybbøl Banke Skansegården” at have skrevet negativt om byrådsmedlem Peter Erik Hansen…”

Ikke ment som en sutteklud

Nu er formålet med straffelovens § 119a ikke at agere sutteklud for lokalpolitikere, der ikke tåler at blive modsagt. Den skal derimod beskytte eksempelvis socialrådgivere, fængselsfunktionærer eller sagsbehandlere mod virkelig chikane i deres daglige hverv. Faktisk understreges det at:

”den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 119 a ikke er rettet mod adgangen til at fremsætte kritik af personer i offentlig tjeneste, og bestemmelsen omfatter således alene chikanesituationer.”

Den 3. november 2020 forklarede CGs advokat, René Offersen derfor politiet i Sønderborg, at de ikke havde en sag:

”Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Erik Hansen er politiker. En handling bestående i at ”have skrevet negativt om byrådsmedlem Peter Erik Hansen” falder allerede af den grund uden for bestemmelsens anvendelsesområde. Det er i stedet et naturligt led i en offentlig debat af samfundsmæssig relevans.” 

Alligevel kørte hele maskineriet i gang. Sønderborg Politi ønskede ikke at frafalde sigtelsen og satte store resurser ind på at stykke et omfattende anklageskrift sammen.

Først da sagen havnede på bordet ved anklagemyndigheden (der rent geografisk er placeret uden for Sønderborg), og der kom voksne mennesker til at se på anklagerne, blev sigtelsen frafaldet.

Det skete den 27. august 2021 og helt præcist med samme begrundelse, som René Offersen havde påpeget 10 måneder tidligere.


Imponerende indsats fra politiet i Sønderborg

Anmeldelsen var altså bare et led i Peter Erik Hansens kampagne, der skulle skræmme CG til at stoppe med at ytre sig om lokalpolitikeren. Vi har allerede erfaret, at Peter Erik Hansen (via sin bestyrelsesformandspost i JydskeVestkysten) har kunnet manipulere pressen - men antager naturligvis ikke, at han har kunnet gøre det samme hos politiet i Sønderborg.

Vi er blot imponerede over, at politiet kunne smide andre sikkert lige så relevante opgaver til side for at reagere hurtigt og kontant - på et så spinkelt grundlag. Ikke mindst i en tid, hvor resurserne er knappe, også hos ordensmagten.

På 10 måneder var sagen nået op på en uoverskuelig mængde sagsakter. Jurister og embedsmænd på begge sider af ”sagen” havde brugt mange timer på opgaven.

Det var, kort fortalt, blevet en dyr sag. Størstedelen af den regning havner hos skatteborgerne, resten må Charles Ginnerskov betale.

Peter Erik Hansen skal ikke betale noget for at sætte de mange mennesker i arbejde. Reelt set, har hans anmeldelse jo også gavnet beskæftigelsen, hvilket er en vigtig opgave for en lokalpolitiker.

Så husk at sige pænt tak til Peter.

Sag-119a