Politisk magtspil forhindrer opbygning af Skansegården  

Mange har fået det indtryk, at kampen for at skabe et hjem på Skansegården blev afsluttet, da der ved en afstemning i Sønderborg byråd i maj blev givet tilladelse til nedrivning af den faldefærdige bygning. Men hvorfor er det så, at denne side stadig er levende og graver videre i de lag af korruption, tvivlsomt brug af mediestøtte og det magtmisbrug, som Venstre og JydskeVestkysten/Jysk Fynske Medier udøver? 

Tjae, vi fortsætter, fordi forskelsbehandlingen gør det, og fordi nye groteske eksempler på den dukker op hver dag. Først og fremmest gør vi det dog, fordi der stadig ikke er kommet en byggetilladelse til Skansegården. Da Skansegården ligger på Dybbøl Banke ved Sønderborg, er vores fokus naturligvis primært på Sønderborg Kommune. Alligevel kan vi gennem jeres kommentarer på denne side se, at problemet ikke er lokalt. Det er landsdækkende. Alliancen mellem Venstre og deres statsstøttede medie skaber ingen værdi for andre end dem selv. Den bruges bevidst til at fremme politiske og personlige agendaer – og til at kvæle lokale initiativer, udvikling og idéer, der ikke falder i den tredje statsmagts smag. 

Men lad os lige vende tilbage til sagens kerne, Skansegården og et hurtigt resume:
Ejendommen havde gennem årtier i Statens eje fået lov at forfalde til nedrivningsmoden stand. Det havde hverken de lokale Venstre-politikere eller JydskeVestkysten reageret på. Reaktionen i form af mere end 50 stærkt farvede artikler, læserbreve, ledere, kommentarer med mere kom først, da Skansegården blev solgt. Peter Hansen (V) var sammen med lokalredaktør Halldor Henriksen primusmotor i kampagnen, der havde karakter af en personlig hetz. Formålet var at forhindre, at den nye ejer kunne skabe et nyt hjem på Skansegården.

Byggetilladelse trækkes i langdrag
Alligevel stemte et flertal i byrådet ja til en nedrivning af den faldefærdige bygning. Men… vi venter stadig på at få en byggetilladelse til det projekt, som Fredningsnævnet har omtalt på denne måde:

”Fredningsnævnet finder, at en nedrivning af det eksisterende stuehus og opførsel af et nyt på den eksisterende sokkel, en garagebygning på 145 m2 mod nedrivning af 2 barakker og en bygning nord for stuehuset og en let glasbygning placeret som vist på tegning til ansøgningen ikke vil være i strid med fredningens formål, eller virke skæmmende for det fredede område. Fredningsnævnet lægger vægt på, at bygningsmassen efter nedrivningen af eksisterende bygninger bliver mere samlet og vil fremtræde mere harmonisk.”

Med den klare udmelding burde byggetilladelsen være en formssag. Sagen er blot, at Fredningsnævnet skal tage hensyn til Sønderborg Kommunes mening om byggetilladelsen.  Og så længe forvaltningen har nye indsigelser, kan sagen trækkes ud i det uendelige.

Stik mod præcedens i område
Vi har fremlagt detaljerede tegninger, der viser, at Skansegården bliver opført i kærlig hensyntagen til ejendommens placering i landskabet og i stil med den bygning, den skal erstatte. Du kan se de detaljerede tegninger af det ene forslag efter det andet på billederne. Alle er blevet afvist af kommunens sagsbehandler, der fortsat udviser en form for smagsdommeri. Vi ønsker ikke at hænge sagsbehandleren ud, men udelukkende at formidle vores forundring over, hvad der har fået denne embedsmand til at sætte alt ind på at umuliggøre byggeriet af den nye Skansegården, når den holdning strider mod præcedens i tilsvarende sager hos Skansegårdens nærmeste naboer.

Afslag efter afslag
Lad os lige se på et par af forvaltningens begrundelser for afslag. Her er et beskedent udvalg fra bunken.

Underholdende argumenter
Et par af de mere underholdende indslag har været forslag om, at Skansegården ikke måtte kunne ses fra Dybbøl Mølle og at garageanlægget skulle bygges foran stuehuset. Kravene rangerer fra latterligt smagsdommeri til dårlig skjult indignation over den potentielle mulighed for at opføre en bolig på stedet.

Skansegården ligger skjult i terrænet og anes knapt i bybilledet. Det samme kan man ikke sige om dens naboer inden for Dybbøl Fredningen.  For at sætte tingene i perspektiv har vi inkluderet fotos af et par af de bygninger, som sagsbehandleren kalder for ”de traditionelle stuehuse, der primært ses i Skanseområdet.”

Flere af disse er pompøse nok til at få den nye Skansegård til at ligne en underspillet aftægtsbolig.

Desuden er det helt almindelig praksis i Sønderborg at erstatte bevaringsværdige huse med nye arkitekttegnede bygninger i stedet. Flere af disse ejes af offentlige institutioner. Ingen af dem har fået Venstre på barrikaderne.

Hvad er meningen?
Det er umuligt for os at vide, hvad der får forvaltningen til at lægge hindringer i vejen for en genopbygning af Skansegården. Personlige motiver eller politisk pres? Vi ved dog, at Venstre gjorde alt, hvad der stod i deres magt for at forhindre en nedrivning – og at et af Venstres byrådsmedlemmer arbejder i samme afdeling hos Kommunen.

Vi ved også, at der er forskel på, hvem der ansøger hos Sønderborg Kommune, så længe Venstre har fingeren på vægtskålen.
Forhåbentlig bliver det ikke så længe!


Du kan læse meget mere her: Dybbøl Banke Skansegården