Hemmelig socialdemokratisk Facebook-gruppe

Denne side om Skansegården er oprettet med henblik på at belyse de mange lignende sager i Sønderborg Kommune, hvor en nedrivning har været på tale, og hvor partiet Venstre har stemt for en nedrivning. Vi har i løbet af det seneste års tid oplevet stor modstand fra en tidligere borgmesterkandidat (V), som – så vidt vi har erfaret efter analyse af mere end hundrede nedrivningssager i kommunen de seneste 30 år – for første gang udviser stor modstand mod en eventuel nedrivning. 

Det er vigtigt at pointere, at Skansegården ikke er fredet. Der stod ej heller i salgsmaterialet, at ejendommen ikke må nedrives. Ejendommen er desuden hårdt ramt af skimmelsvamp.

Hvis der gives tilladelse til en eventuel nedrivning, er det også vigtigt at pointere, at det ikke er hensigten at bygge noget nyt, som ikke passer ind i omgivelserne.

Vi forstår ikke, hvorfor netop denne sag skulle være så anderledes end så mange andre? Man fristes til at tænke, at den tidligere borgmesterkandidat (V) går mere efter den nye ejer af Skansegården frem for selve sagen...?

Når vi i den seneste tid samtidig erfarer, at de forskellige opslag på de sociale medier pludselig lukkes ned udefra, og når vi læser artikler som denne, så må man bare konstatere, at de politiske debatter – også i vores kommune – er meget svære og unfair at deltage i – for mon ikke disse "hemmelige" partigrupper og "beskidte tricks" findes i alle partier?

Vi har selvfølgelig forsøgt at få den tidligere borgmesterkandidat (V) samt andre af hans partifæller til at se nærmere på materialet på denne side.

Thomas Worm Larsen (V) er god til at stille spørgsmål, men ikke så meget for at svare
Læs mere her

Heidi F. Jørgensen (V) er heller ikke meget for at svare:

Læs mere her