Skattefusk?
Karlog Air Charter A/S

Karlog Air Charter A/S - Virksomhedslukninger - endnu én af mange

Endnu et kortvarigt lufteventyr

Skatteeksperten og Venstrepolitikeren Peter Erik Hansen beklæder i dag 50 poster i erhvervslivet. Enten i direktion, i bestyrelse eller som ejer. Men han har også haft ledende roller i godt 40 nu opløste virksomheder. 18 af disse virksomhedslukninger er foregået i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning. Vi kigger på nogle af de mest interessante.

Dagens konkurs omhandler Karlog Air Charter A/S, en virksomhed, der blev startet i 2004 som ApS. Firmaet blev registreret under branchen: Taxiflyvning mv.

I maj måned 2007 ændredes selskabsformen til A/S. Samtidig indtrådte følgende medlemmer i bestyrelsen i Karlog Air Charter A/S: Henning Mortensen, Kirstine Mortensen, Peter Erik Hansen, Vivi Muurholm Matthiesen.

I august 2007 forlader Vivi Muurholm Matthiesen bestyrelsen igen efter 3 måneder.

I januar 2008 ændres branchen til: Charter- og taxiflyvning.

I juni 2009 forlader Peter Erik Hansen bestyrelsen.

2009 årsrapporten fortæller, at selskabet har et underskud på rundt regnet 1,6 million, men at man stadig tror på fortsat drift.

I januar 2010 meldes virksomheden: Under konkurs og konkurslukkes endelig senere samme år.


Kort om deltagerne:

Et kig på historikken hos de personer, der har haft ledende roller og ejerskab i selskabet, viser, at flere af dem har haft ledende roller i andre selskaber, der ligeledes er lukket i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning.

De er:


Åbne spørgsmål

Er der tale om skatteyderfinansierede hobbyvirksomheder? Det er vel kun SKAT, der kan vurdere det. Har de gjort det?

Hvor mange af denne type konkurser og tvangslukninger skal der til for at få konkurskarantæne?

Flere af de nævnte personer er bestyrelsesmedlemmer i andre virksomheder. Betyder det, at disse virksomheder anser denne måde at drive forretning på som acceptabel adfærd, også i 2021?

Hvorfor har JydskeVestkysten aldrig gravet i disse bunker af konkurser. Er det fordi, Peter Erik Hansen er bestyrelsesformand i mediehuset?


Acceptabel adfærd

Anne Honoré Østergaard (V) viderebragte i maj 2020 Peter Erik Hansens luftige anklager mod Charles Ginnerskov til Skatteministeren.

Vi afventer spændt, om hun også i denne sag vil spørge, hvad der: "er acceptabel adfærd, og hvad ministeren mener der ville ske, hvis alle drev virksomhed som beskrevet her?"

https://www.ft.dk/samling/20191/spoergsmaal/s1311/index.htm

Læs mere om Karlog Air Charter A/S: