Venstre
– fra bevarelse til bulldozer-politik

Som en kendt statsmand engang sagde: Man har et standpunkt, til man tager et nyt. Mens Venstre kæmpede med alle midler for at forhindre nedrivning af Skansegården – støtter de nu fældning af fredskov og nedrivning af endnu et bevaringsværdigt hus.

Sønderborg Kommune er, med et areal på 495,86 kvadratkilometer, landets 18. største. Derfor har borgerne også mange forskellige meninger om, hvor det er mest vigtigt at udbygge nettet af cykelstier. Kort sagt: ønskelisten er væsentlig længere, end hvad budgetterne tillader at opfylde.

Alligevel fik landmanden og lokalpolitikeren Tage Petersen (V), som sidder i Sønderborg Byråd og i Regionsrådet, i sensommeren 2020 en fødselsdagsgave, han længe havde ønsket sig: En cykelsti til et tocifret millionbeløb, der kommer til at forbinde Elstrup og Fynshav.

Da blev første spadestik nemlig taget til den rute, der tilfældigvis går lige forbi Tage Petersens ejendom. Samme Tage Petersen er i øvrigt blandt de lodsejere, der har afgivet jord til ruten – og dermed høstet en skattefri betaling fra kommunen. Da Tage Petersen således er part i sagen, har han ikke deltaget i den politiske behandling af den, men alle øvrige medlemmer i Venstres gruppe og hele DF har støttet projektet.

Imens venter borgere andre steder i kommunen på, hvornår deres ønsker til etablering af cykelstier bliver til virkelighed.

Men hvorfor interesserer Skansegården sig for en etablering af en cykelsti?

Først og fremmest synes vi naturligvis, at en ny cykelsti er en positiv ting for lokalområdet. Når vi bringer fokus på sagen, er det fordi etableringen af denne cykelsti, endnu engang, anskueliggør det groteske i Venstres modstand til Skansegården. Der er nemlig en del natur- og kulturminder, der må under bulldozeren, for at cykelruten Elstrup-Fynshav kan føres ud i livet.

Bevaringsværdigt hus nedrives

Først og fremmest skal et bevaringsværdigt hus nedrives. Det er ikke et hus, der som Skansegården, er en faldefærdig ruin. Mens Venstre og DF satte alt ind på at bevare Skansegården, støttede de nedrivning af Katry 4, 6440 Augustenborg. Det samme gjorde Sønderborg Kommunes forvaltning, hvilket er interessant, da de vurderer ejendommen således (citater fra forvaltningens skrivelser):

”Ejendommen er opført i 1927 og består af en beboelsesbygning samt et udhus, som er sammenbygget. Bygningerne er opført i nyklassicistisk byggestil med træk fra Bedre Byggeskik og har en samlet bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen.”

”Huset er kompakt og velproportioneret i bygningskroppen, og vinduesdisponeringen er taktfast og harmonisk.”

”Ejendommen ligger centralt i en mindre vejbebyggelse mellem Fynshav og Frederiksgård, hvor huset markerer vejens forløb sammen med en håndfuld ældre bygninger opført i perioden 1877-1900.”

”Bebyggelsen fremstår sund og velholdt.”

”En tilladelse til nedrivning vil medføre, at en af områdets mere karakterfyldte bygninger fjernes.”

Bygningen er altså bevaringsværdig, arkitektonisk velproportioneret, sund og godt vedligeholdt. Alligevel støtter Venstre og DF i dette tilfælde en ekspropriation og følgende nedrivning.

Fredskov fældes

De to partier lagde tidligere på året også stor vægt på, at området omkring Skansegården var fredet og glemte i øvrigt at fortælle, at bygningerne ikke var. Kærligheden til de fredede arealer ser dog heller ikke ud til at være nær så stor i dette tilfælde. Stien føres nemlig igennem statsskoven ved Fynshav. Det sker, fordi der er et beskyttet dige langs Katry, og stien ikke kan placeres på forsiden af diget. Derfor skal der ryddes skov. Da der er tale om fredskov, skal der efterfølgende findes et areal til erstatningsskov.

JydskeVestkysten forholder sig ukritisk

Mens JydskeVestkysten har skrevet 50-60 sider om Skansegården, har de udvist en forbløffende mangel på interesse for både fældningen af fredskov og nedrivning af den bevaringsværdige ejendom Katry 4. Har de sovet i timen? Eller er de blevet bedt om at sidde på hænderne, indtil alle dispensationer og tilladelser var i hus?

Vi ved det ikke, og vi har helt ærligt svært ved at se en rød tråd gennem Venstre, DF og JydskeVestkystens prioriteter i de to beskrevne nedrivningssager. Faktisk kan det også være svært at se en blå!


Kan du få øje på den?