Helt grotesk... eller helt normalt?

Fredningsstyrelsen har givet grønt lys for nedrivning af Skansegården og opbygning af en ny bolig på soklen.
Citat fra kendelsen:
”Fredningsnævnet finder, at en nedrivning af det eksisterende stuehus og opførsel af et nyt på den eksisterende sokkel, en garagebygning på 145 m2… og en let glasbygning, placeret som vist på tegning til ansøgningen, ikke vil være i strid med fredningens formål, eller virke skæmmende for det fredede område.”

Stefan Lydal (DF), der er medlem af teknik- og miljøudvalget, har en ganske anden mening og kalder Fredningsnævnets afgørelse grotesk. I øvrigt mener han også, at en garage på 145 kvadratmeter er helt ude af proportion. Han udtaler: ”Jeg synes også, at det er en voldsom garage. Det er jo som et helt hus.”

Inden vi lader os rive helt med i begejstring over den subjektive udmelding, er det måske på sin plads at kigge på, hvad der ifølge BBR oplysningerne er normen i området - som i øvrigt er omfattet af Dybbølfredningen. 

Her er nogle eksempler:

Der findes mange andre større ejendommen med store garage inden for Dybbøl Fredningen bl.a. Grønnekærvej 6A, 6400 Sønderborg, som ejes af staten.


Konklusionen må være, at den ønskede garage på ingen måde afviger fra de garagebygninger m.m., der allerede er givet tilladelse til hos de nærmeste naboer.

Tallene taler for sig selv, så vi lader dem stå et øjeblik.

Læs mere her


(Opslaget har tidligere været bragt på vores Facebook-side)