Skattefusk? P/S Oy-jau Air

P/S Oy-jau Air - Virksomhedslukninger - én af mange

Højt til vejrs - med røde tal på bundlinjen

Skatteeksperten og Venstrepolitikeren Peter Erik Hansen beklæder i dag 50 poster i erhvervslivet. Enten i direktion, i bestyrelse eller som ejer.

Men han har også haft ledende roller i godt 40 nu opløste virksomheder. 18 af disse virksomhedslukninger er foregået i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning.

Vi kigger på nogle af de mest interessante.

Selskabet P/S Oy-jau Air er under tvangsopløsning i øjeblikket. Dermed føjer den sig smukt ind i striben af sønderjyske fly- og yachtselskaber, der går konkurs efter en historik med røde tal fra start til slut. Fællesnævneren er et stort personsammenfald og altid med Peter Erik Hansen i billedet.

P/S Oy-jau Air blev stiftet i 2000 i Ragebøl. Firmaet blev oprettet af Jørgen Mads Clausen, Peter Erik Hansen og P.H. Ejendomsselskab ApS (som nogle steder i CVR-registrene angives som L M Sign). Desuden ser Als Aviation A/S ved Bent Kristensen ud til at have været partner fra starten.

Bent Kristensen var registreret som formand for bestyrelsen, der derudover også bestod af Jørgen Mads Clausen og Peter Erik Hansen. Branche var angivet som: Taxiflyvning mv. og blev senere ændret til: Charter- og taxiflyvning.

I 2008 skete der en ændring af ejerskabet. Nu blev selskabet ejet af: Peter Erik Hansen (50-67%) og Als Aviation A/S (50-67%).

I 2009 udtrådte Jørgen Mads Clausen af bestyrelsen, og Hans Ingolf Nielsen overtog pladsen.

Hvert år lyste de røde tal i regnskabet. Typisk et negativt resultat i størrelsesordenen 300.000 -700.000, men eksempelvis i 2016 helt op på 1,63 mio.

I 2019 udtrådte Peter Erik Hansen og Bent Kristensen af bestyrelsen og direktion - og efterlod P/S Oy-jau Air uden professionel ledelse.

I januar 2020 traf Erhvervsstyrelsen beslutning om at melde P/S Oy-jau Air: Under tvangsopløsning.


Kort om deltagerne:

Et kig på historikken hos de personer, der har haft ledende roller og ejerskab i selskabet, viser, at flere af dem har haft ledende roller i andre selskaber, der ligeledes er lukket i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning.

De er:


Åbne spørgsmål

Er der tale om skatteyderfinansierede hobbyvirksomheder? Det er vel kun SKAT, der kan vurdere det. Har de gjort det?

Hvor mange af denne type konkurser og tvangslukninger skal der til for at få konkurskarantæne?

Flere af de nævnte personer er bestyrelsesmedlemmer i andre virksomheder. Betyder det, at disse virksomheder anser denne måde at drive forretning på som acceptabel adfærd, også i 2021?

Hvorfor har JydskeVestkysten aldrig gravet i disse bunker af konkurser. Er det fordi, Peter Erik Hansen er bestyrelsesformand i mediehuset?


Acceptabel adfærd

Anne Honoré Østergaard (V) viderebragte i maj 2020 Peter Erik Hansens luftige anklager mod en anden lokal erhvervsdrivende til Skatteministeren.

Vi afventer spændt, om hun også i denne sag vil spørge, hvad der: "er acceptabel adfærd, og hvad ministeren mener der ville ske, hvis alle drev virksomhed som beskrevet her?"

https://www.ft.dk/samling/20191/spoergsmaal/s1311/index.htm

Læs mere om virksomheden P/S Oy-jau Air