Snyder Venstrepolitiker SKAT igen og igen?

Kan det passe, at ellers kompetente erhvervsfolk helt har fejlvurderet mulighederne for at drive et rentabelt flyselskab? Eller er de bare dygtigere, end almindelig moral tillader? Har du været med til at finansiere rejsen i de høje luftlag? Læs med og vurdér selv. 


Du kender sikkert historierne om, at selv store fly kan forsvinde i den mystiske Bermuda trekant. Men vidste du, at et stort jetfly faktisk også er forsvundet i Sønderjylland? Det dukkede godt nok op igen, men i form af reservedele hos en hollandsk ophugger. 


Vi har kigget lidt på jetflyet Cessna 560 Citation V Ultra, der blev fremstillet i 1997, fik nogle begivenhedsrige år i samfundets højere luftlag, inden det forsvandt fra radaren i 2016.


Flyet startede sin luftbane i UK hos Scottish & Newcastle Breweries Plc og blev siden overtaget af Heineken og Carlsberg. Efter nogle år kom flyet til Danmark til et selskab, stiftet til lejligheden af en flok sønderjyske rigmænd. 


Den 9. september 2008 blev flyet derfor DK-registreret som OY-KLG med partnerselskabet P/S Scandinavian Executive Jet som ejer. Selskabet var tidligere på året blevet stiftet af Tom Christensen Høeg, Peter Erik Hansen, Bent Kristensen, Leon Holm Møller og Henning Mortensen repræsenteret ved virksomhederne ABC Hansen A/S (25%), Als Aviation A/S (15%), Karlog Air Charter A/S (20%), Riisbøll Høeg Holding ApS (25%) og L.M. Sign ApS (15%). 


Stor investering og farvel til egenkapitalen

Virksomheden var registreret i branche 773500, som er: Udlejning og leasing af luftfartøjer. Ifølge ejerne var selskabets formål: ”Køb og drift af luftfartøjer samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed”.


Startinvesteringen var stor. I allerførste årsregnskab (07.02.2008-31.12.2008) oplyste revisoren fra EY, at selskabet havde tabt sin egenkapital, havde et underskud på 1,7 mio. kr. og en negativ egenkapital på 1,2 mio. kr. Flyet var i regnskabet angivet til at være købt til 24,9 mio. kroner, og der var gæld hos Sydbank på 25,9 mio. kr.


Selvfølgelig er det dyrt at starte et flyselskab, og P/S Scandinavian Executive Jet’s ledelse tog det helt roligt og skrev i ledelsesberetningen: ”Selskabets ledelse forventer, at egenkapitalen kan reetableres ved egen langsigtet drift.”

 

Hvorfor vælger man P/S som selskabsform?

Valget af selskabsform kunne dog tyde på, at konsolidering af virksomheden ikke nødvendigvis var højeste prioritet. 

Et partnerselskab eller P/S er en blanding af to forskellige selskabsformer: Et aktieselskab og et kommanditselskab. En af de helt afgørende fordele ved et P/S er, at det selskabsretligt går ind under de samme regler som et aktieselskab, mens det rent skattemæssigt fungerer som et personselskab.

Dermed får kapitalejerne mulighed for, at kunne udnytte fradrag og afskrivning i deres egen personlige indkomst, samtidig med at de kun har en begrænset hæftelse. De kan nemlig kun miste de værdier, de selv har skudt ind i partnerselskabet. De hæfter ikke med deres personlige formue. P/S er ikke selvstændigt skattepligtigt, idet resultatet indgår i de enkelte kommanditisters indkomstopgørelse. 


Stabil deroute

Ledelsens forudsigelser om reetablering af egenkapitalen blev dog slet ikke indfriet. Kundestrømmen udeblev tydeligvis, hvilket resulterede i lutter røde tal i de efterfølgende år. 

2008: -1,7 millioner

2009: -1,2 millioner

2010: -5,7 millioner

2011: -2,6 millioner

2012: -2,9 millioner

2013: -1,9 millioner

2014: -2,5 millioner

2015: ikke opgivet


Revisorerne advarede gang på gang

Det lader til, at skiftende revisorer gang på gang har udtalt bekymring om, at selskabet allerede fra første år havde mistet hele sin egenkapital. 


Som nævnt, påtaler EY allerede i etableringsåret 2008, at: ”Selskabet har tabt sin egenkapital. Vi skal henlede opmærksomheden på ledelsens forpligtelser og herunder ledelsens ansvar.”


I 2012 påtaler revisoren fra KPMG, at ledelsen ikke har sørget for at få en måling (værdiansættelse) af flyet og må derfor tage forbehold i forhold til godkendelsen af regnskabet. 


I 2014 skriver EY blandt andet: "...gør vi opmærksom på, at der er betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Vi henviser til note 2 i regnskabet, hvoraf fremgår, at det for indeværende er usikkert, om banker og associerede virksomheder fortsat vil stille den fornødne finansiering og likviditet til rådighed i form af kassekreditter og lån til finansiering af driften." 

   

"Bestyrelsen har ikke overholdt sine pligter i selskabsloven til at udarbejde forretningsorden og til at oprette og føre bøger og protokoller. Bestyrelsen kan ifalde ansvar herfor.”


”Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet.”


4 skift af revisor på 7 år

Måske var det de klare udmeldinger fra diverse revisorer, der var grunden til, at revisionsfirmaerne blev udskiftet så mange gange: 4 skift på 7 år. 


Trods de store underskud hver eneste år, vurderede P/S Scandinavian Executive Jet’s ledelse, med direktør Peter Erik Hansen i spidsen, i samtlige 7 ledelsesberetninger, ”at underskuddet kunne rettes op ved fortsat drift.” 


I 2015 afleverede ledelsen tilsyneladende ikke årsrapport, så vi ved ikke, hvad der skete i det år.

I juni 2016 fratrådte bestyrelsen, direktion og revisoren. I juli anmodes selskabet opløst af skifteretten i Sønderborg. Jetflyet der i 2014 stadig, måske en smule optimistisk, var vurderet til 22 millioner, så ud til at være forsvundet helt. Det dukkede dog, ifølge et Facebook-opslag fra en flyophugger, op i Holland. Nu åbenbart nedvurderet til skrotpris.  


Tvangslukning

I september 2016 tvangslukkedes virksomheden. Ifølge et bilag fra erhvervsstyrelsen fremgik følgende: ”Mødt var selskabets direktør Peter Erik Hansen, der behørigt formanet forklarede, at selskabets eneste aktiv var en flyvemaskine, som Sydbank Sønderborg afd. havde pant i. Flyvemaskinen er solgt som reservedele, og provenuet er tilgået Sydbank. Selskabet et d.d. uden aktiver overhovedet. 

Skifteretten konkluderede, at selskabets aktiver ikke vil kunne dække de med en konkurs forbundne udgifter og besluttede at opløse selskabet i medfør af en analogi af KKL §143.” 


Dårlige forretningsfolk eller smarte playboys?

Eventyret var slut. Gennem 8 år lykkedes det at lave et enormt underskud. Spørgsmålet er, om disse erhvervsdrivende bare var dårlige til at lave forretning. Det er tvivlsomt, da det var nogle af landsdelens tunge erhvervsfolk, og da deres rådgivere havde aktiveret alle advarselslamperne i cockpittet. Helt konkret, havde de påpeget, at ledelsen ikke levede op til deres ansvar. 

Alligevel så det ud til, at man havde taget skyklapper på og helt bevist fløjet virksomheden i sænk. Vi ved ikke, om Sydbank måtte tage en økonomisk lussing, men det er nok tvivlsomt, om skrotprisen har kunnet hente deres 25,9 millioner hjem. 


Vi ved heller ikke, om skatteborgerne var med til at finansiere rejsen på første klasse i eget privatfly. Som tidligere nævnt giver P/S selskabsformen kapitalejerne mulighed for, at kunne udnytte fradrag og afskrivning i deres egen personlige indkomst. Kan P/S Scandinavian Executive Jet ganske enkelt have været en hobbyvirksomhed i millionklassen? Det er nok kun SKAT, der har mulighed for at vurdere det.


Peter Erik Hansen har sideløbende med denne historie været partner i endnu et flyselskab stiftet sammen med en anden kendt erhvervsmand. Det drejer sig om selskabet P/S OY-JAU AIR, der i øvrigt også er under tvangslukning. 


Der er tydeligt personsammenfald i mange af de små flyselskaber, der drives med enorme underskud. I de fleste tilfælde er det umuligt at se, om ejerne trækker underskuddet fra i andre selskaber eller i privat regi for at lette topskatten - hvilket i øvrigt kan være helt legalt. 


K/S er også en populær selskabsform i denne branche, da ejerne kan foretage fradrag direkte i topskatten og dermed dele udgiften for de dyre flyrejser med resten af Danmarks skatteydere. 

I linket der er vedhæftet denne artikel afviste en af jetflyejerne Jørgen Mads Clausen (Danfoss) alle spekulationer om, at fradragsmuligheden skulle være grunden til at han valgte netop denne selskabsform til virksomheden K/S Himmark Air: Et flyselskab, der i 2010 på blot 7 år havde formøblet 24,4 millioner kroner. 

"Lad mig klart understrege, at jeg aldrig har trukket underskuddet i dette selskab fra i skat. Det er således alene mig og ikke skatteyderne, som har båret byrden," sagde Jørgen Mads Clausen dengang til epn.dk.

Både som skatteborger og Skatteminister må det være betryggende at vide, at en erhvervsdrivende i den tunge ende af lønskalaen betaler sin topskat med glæde. 


Erfaringen fra mange andre tilsvarende sager viser dog, at Venstrepolitikeren Peter Erik Hansen helt har undgået en nøjere granskning af hans erhvervsaktiviteter. JydskeVestkysten har heller aldrig kigget deres bestyrelsesformand efter i sømmene. Blot endnu en tvangsopløsning

Men hvad skete der med de 5 virksomheder, der stod som ejere af P/S Scandinavian Executive Jet? Tjae, tre af dem er gået konkurs: Karlog Air Charter A/S i 2010, Riisbøll Høeg Holding ApS i 2011 og L.M. Sign ApS (navneændret til G.A.159 ApS) i 2015. Derefter startede L.M. Sign op igen med nye ejere og nyt CVR-nummer.


Peter Erik Hansen kom dog i vanlig stil ud af projektet uden nævneværdige skrammer. Dermed blev P/S Scandinavian Executive Jet blot endnu en blandt de godt 40 opløste virksomheder han har i sit bagkatalog – 17 af disse lukninger er foregået i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning. 

Der findes mange eksempler på at erhvervsfolk, der har udvist blot en brøkdel af Peter Erik Hansens kreativitet, både er blevet hængt ud i medierne, gransket nøje af myndighederne og har fået konkurskarantæne. 


Alligevel vidner Venstrepolitikerens mange samarbejdsrelationer og pt. godt 40 bestyrelsesposter i både private og offentlige virksomheder om hans fortsatte popularitet i erhvervslivet. Han er direktør, bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem i tunge virksomheder som A/S Brødrene Eegholm - Jysk Fynske Medier P/S - Den sydvestjydske Venstrepresse ApS og en stor del af Sønderborg Kommunes forsyningsselskaber. Derudover har han faste samarbejdsrelationer med eksempelvis Claus Ewers, Leon Holm Møller og mange andre erhvervsfolk. 


Gad vide hvilke af Peter Erik Hansens mange kompetencer, der er udslagsgivende, når han får de gode bestyrelsesposter? 


Endnu engang stor tak til de trofaste PEH-støtter Claus Ewers, Torben Lindvang og Erik Damsgaard samt de øvrige venner i Erhvervsklubben, for at give os motivationen til at grave lidt videre i de interessante erhvervsaktiviteter.