Mafialignende styre i jysk by? 

I Sønderborg rangerer Jungleloven over rigets Grundlov. Ingen undgår sanktioner, hvis de tager til genmæle mod de gamle familieejede dynastier.

Men er det rimeligt at eksempelvis finansielle virksomheder, der vurderes som uundværlige for samfundet, kan have lokale ambassadører, der, aktivt eller passivt, er medvirkende til at blåstemple begrænsning af ytringsfriheden og andre tvivlsomme aktiviteter?

Vi har ved flere lejligheder beskrevet det spil, der foregik i Erhvervsklubben Sønderborg - da byens magtelite spillede med musklerne og ekskluderede iværksætteren Charles Ginnerskov fra klubben.

Ekskluderingen, der krævede en vedtægtsændring, var blot et af de mange tiltag, der blev sat i værk for at hindre CGs grundlovssikrede ytringsfrihed - og for at stoppe denne Facebooksides afsløringer af den daværende lokalpolitiker Peter Hansen og hans venners aktiviteter.

Vi vidste godt, at Peter Hansen havde magtfulde venner, men det var først, da Claus Ewers (Brdr. Ewers A/S), Torben Lindvang (Auto Lindvang A/S - og indirekte også Volvo Danmark) og Erik Damsgaard (OJ Electronics A/S) optrappede konflikten i erhvervsklubben, at vi for alvor opdagede, hvor vidt forgrenet magteliten i Sønderborg er.

Torben Lindvang begrundede initiativet med: ”at det var på tide at få Charles Ginnerskov smidt ud for at få lukket munden på ham.”

Indtil da havde vi primært kigget i Peter Hansens selskabsaktiviteter. Nu opfordrede Ewers, Lindvang og Damsgaard os bogstaveligt talt til at grave et spadestik dybere.

Skeletterne væltede ud af skabet
Hvis det var så vigtigt at stoppe os, måtte der jo være en del snavs, der skulle skjules. Det var der også. Det førte til rigtig mange artikler om sønderjyske playboys, der legede med privatjet og lystyacht.

Desuden satte vi fokus på tvivlsomme selskabshandler (eksempelvis insiderhandel med en millionyacht for 1 krone), konkurser og tvangslukninger. Alt sammen aktiviteter som du og landets andre skatteborgerne sikkert i et vist omfang har været med til at finansiere.

Mens Peter Hansen stod som et lysende fyrtårn midt i alle disse aktiviteter, blev det dog hurtigt klart, at mange af de andre navne, der dukkede op på den lange liste over konkurser i hans kølvand, også figurerede på Erhvervsklubbens medlemsliste.

Der var rigtig mange personer, der havde god grund til at rygdække Peter Hansen, fordi han ikke var den eneste, der havde noget at skjule.

Vi ved godt, at det langtfra er alle medlemmer af Erhvervsklubben Sønderborg, der er involverede i de, om ikke juridisk så i det mindste moralsk og etisk, tvivlsomme aktiviteter. De mange jurister i klubben burde være en garanti for, at alt er foregået inden for lovens rammer, men etikken og moralen er mere tvivlsom.

Alligevel er der ingen medlemmer, der har protesteret mod det beskrevne uskønne forløb omkring ekskluderingen. Nogle få medlemmer har forladt klubben, men erhvervsklubben har ikke offentliggjort hvem. Noget tyder på, at ingen tør trodse byens reelle magthavere. Enten er man med… eller også er man helt ude. Det er svært ikke at få associationer til organiseret bandekriminalitet, hvad enten den forgår på Sicilien eller i rygmærkemiljøet.

Omfattende katalog af sanktioner

Charles Ginnerskov har gennem hele forløbet mærket omfanget af Sønderborgs magtelites sanktioner: Falske anklager for alt fra skattefusk til misbrug af kommunale fotos og krænkelse af Peter Hansens værdighed, politianmeldelser og meget mere.

Desuden udøvede Peter Hansen med hjælp fra Jørgen Mads Clausen (Danfoss) pression mod Charles Ginnerskovs arbejdsgivere. Clausen har endog forsøgt at købe Ginnerskov ud af Sønderborg. Desuden har JydskeVestkysten (hvor Peter Hansen er bestyrelsesformand) skrevet 60 - 65 artikler, der er stærkt farvet af chefens holdninger.

Seneste udfordring er, at lokale håndværkere og andre underleverandør, som tidligere har været Charles Ginnerskovs samarbejdspartnere, nu takker nej til at arbejde for ham - da de er bange for repressalier fra disse magtfulde folk. Flere er diskret blevet informeret om, at hvis de arbejder for Ginnerskov, er de færdige i Sønderborg. Så meget for de frie markedskræfters spil - i en by, der officielt hylder iværksætteri og innovation.

Hvem er det, der bakker Peter Hansen op?

Tja, det gør hans nære erhvervspartnere. Eksempelvis er Peter Hansen tilknyttet til Claus Ewers gennem bestyrelses- og direktionsposter i mange selskaber, der opererer både indlands og i udlandet. Det samme gælder mange andre af klubbens medlemmer. Deres motivation er let nok at forstå. Hvis det går godt for Peter, går det godt for dem. Hvis det går skidt for Peter… nå ja… det giver sig selv.

Men, hvad med de mange repræsentanter for andre virksomheder, der blot har tiet - og dermed samtykket og deltaget. Listen er lang og tæller, ud over de tre allerede nævnte, eksempelvis:

Danske Bank A/S, Sydbank A/S, Jyske Bank A/S, Danfoss A/S, Ramboll Group A/S, Broager Sparekasse, EY Danmark A/S, Larsen Strings A/S, Danimex A/S, Eegholm A/S, Home A/S, Swipbox International A/S, Advokathuset Muurholm og mange flere.

Desuden rummer klubben adskillige byrådsmedlemmer, et medlem der privat kommer sammen med Kongehuset (har siden forladt klubben) og et folketingsmedlem (Ellen Trane Nørby (V)).

Jungleloven over rigets Grundlov

Tilsammen er disse mennesker rollemodel for hundredevis af ansatte, og de er ambassadører for virksomheder, der sikkert har en klar holdning om at udvise etisk og moralsk ansvarlighed.

Lad os blot i denne artikel tage pengeinstitutterne som eksempel. Danske Bank A/S, Sydbank A/S, Jyske Bank A/S og Broager Sparekasse er repræsenteret i Erhvervsklubben Sønderborg.

Tre af disse banker har status af systemisk vigtige finansielle institutter, ofte kaldt SIFI efter den engelske forkortelse for Systemically important financial institution. De vurderes til at have så stor betydning for samfundsøkonomien, at der gælder særlige forhold i lovgivningen for dem.

Med et engelsk udtryk er disse banker "too big to fail". Der stilles større kapitalkrav til dem, til gengæld skal offentlige virksomheder og organisationer være kunder i SIFI-banker. Det forventes også, at Staten holder et sikkerhedsnet under disse vigtige virksomheder.

Det er vel ikke urimeligt at forvente, at disse samfundsvigtige virksomheder har en ambitiøs målsætning omkring etik og moral. Men, er der reel vilje bag de smukke ord, eller er det blot branding og markedsføring? De seneste års skandaler i banksektoren tyder på, at de etiske hensyn er svære at vægte mod de økonomiske.

Fit & proper?

Fit & proper-reglerne, som blev vedtaget efter finanskrisen, fastsætter de krav, der stilles til bankdirektører, kreditinstitutdirektørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed. Det betyder, at direktører som Carsten Egeriis, Danske Bank - Anders Christian Dam, Jyske Bank - Karen Frøsig, Sydbank bliver vurderet ud fra en række kriterier. Et af kravene til dem er at de: ”udviser hæderlighed, integritet og uafhængighed.” Hvad disse hæderlige personer mener om de tvivlsomme metoder i baglokalet, ved vi ikke noget om.

Rent lokalt var det eksempelvis Sydbank, der finasierede eventyret i det famøse jetfly. Danske Bank er så begejstrede for Brdr. Ewers, at de har lavet en reklamefilm for de driftige brødre, der blandt andet har svinefabrikker i Kina, etableret med støtte fra den bistandsfinansierede landbrugsinvesteringsfond Danish Agribusiness Fund.

Midlerne, der blev afsat af den tidligere Venstre-regering, havde til formål at investere i bæredygtig fødevareproduktion i udviklingslandene. I realiteten viser det sig, at langt størstedelen af investeringerne er gået til store konventionelle svinebrug i Kina, Sydafrika og Chile, som er alt andet end bæredygtige. Det kan du læse lidt mere om i vores links under artiklen.

Men tilbage til banksektoren. Selvfølgelig kræver det mod at gå op mod de store hanner ved det lokale vandingshul. Alligevel kan det næppe være smart for landets største pengeinstitutter at have lokale ambassadører, der lader den Sønderborgske Junglelov overtrumfe Danmarks Grundlov og almindelig anstændighed.

De ”særlige krav til egnethed og hæderlighed” – som Fit & Proper-kravet hedder på dansk - gælder i øvrigt kun for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. Ellers kunne det måske blive lidt af en udfordring for Den sydvestjydske Venstrepresse / JydskeVestkysten / Jysk Fynske Medier at forklare, hvad Peter Hansen laver i bestyrelsesformandens stol.

Danske bank har været udfordret af dårlig presseomtale de seneste år, men her kan du se en solstrålehistorie om deres mangeårige samarbejde med Brdr. Ewers: