Skattefusk?
L.M. Sign ApS / G.A.159 ApS

L.M. Sign ApS/G.A.159 ApS - Virksomhedslukninger - en af mange

Skatteeksperten og Venstrepolitikeren Peter Erik Hansen har haft ledende roller i godt 40 opløste virksomheder. Enten i direktion, i bestyrelsen eller som ejer. 17 af disse virksomhedslukninger er foregået i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning. Vi kigger på nogle af de mest interessante.

I dag retter vi blikket mod L.M. Sign ApS. Selskabet blev startet i 1990 med det formål at: ”drive forretningsservice inden for handels- og kontorbranchen, samt ejendomsinvesteringer.” I praksis er det i dag et skiltefirma.

Når vi skriver i dag, lyder det naturligvis underligt, da dagens historie jo handler om en konkurs. Det er dog korrekt, at selskabet gik konkurs i 2016 (efter at have foretaget en navneændring til G.A.159 ApS). Efter konkursen startede L.M. Sign op igen med mindre ændringer i ejerforholdet og med det gamle navn L. M. Sign. Men for at få den manøvre til at lykkes, skulle der rokeres lidt rundt på navne og roller.

2 CVR-numre og et utal af firmanavne på samme adresse

Et kig på firmahistorien afslører, at 2 CVR-numre har været kørt sideløbende. Det er der ikke noget underligt i. Det underlige er, at det ser ud til, at de enkelte firmanavne er blevet flyttet lidt frem og tilbage mellem de to CVR-numre.

De to CVR-numre har rummet virksomheder med navne som: Vikar Center Syd ApS, P.H. Ejendomsselskab ApS, LM Plate A/S, LM Plate ApS, Permalight Danmark af 1996 ApS, L.M. Sign ApS og G.A.159 ApS

De to selskaber ser ud til at være helt tæt forbundet. L.M. Sign har navn efter virksomhedens ejer Leon Holm Møller, og G.A.159 henviser til virksomhedens adresse. Leon Møller og Peter Erik Hansen (som i øvrigt også var partnere i selskabet P/S Scandinavian Executive Jet) har begge haft ledende roller i de to virksomheder.


Nedtur for L.M. Sign ApS

I 2012 viste regnskabet i L.M. Sign et underskud på -372.158 kr. Resultatet var ekstraordinært påvirket af andel i underskud i P/S Scandinavian Executive Jet med -398.000 kroner, som indgik i de finansielle omkostninger. I en påtale fra revisoren fremgik følgende:

”Selskabet har i starten af regnskabsåret ydet lån til selskabets ledelse. Lånet var i strid med selskabsloven og er indfriet i årets løb. Forholdet kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.”

De røde tal fortsatte: 2013 (-720.330 kr) og 2014 (-624.376 kr).


Kan du følge med her?

I maj 2015 blev der foretaget en kompliceret manøvre, der virker lige så suspekt som forvirrede.

Den 15. maj fratrådte Peter Erik Hansen direktionen i P.H. Ejendomsselskab ApS (CVR 14374094), og Leon Holm Møller tiltrådte samme. Ved samme lejlighed skiftedes navn fra P.H. Ejendomsselskab til L.M. Sign ApS.

Samme dag ændrede L.M. Sign (CVR 51481615) navn til G.A.159 ApS

12 dage senere, den 27. maj trådte Leon Holm Møller ud af direktionen for G.A.159 ApS (tidl. L.M. SIGN ApS) og efterlod firmaet uden registrerede medlemmer af hverken direktionen eller bestyrelsen. Samme dag afsagde Skifteretten i Sønderborg et konkursdekret på G.A.159 ApS (CVR 51481615). Konkursen blev afsluttet i 2016.

Den 23. juni 2015 fratrådte Leon Holm Møller direktionen i (det nye) L.M. Sign ApS (CVR 14374094), og Peter Erik Hansen tiltrådte samme.

Er du forvirret over de komplicerede manøvrer, så er det helt naturligt. Det er vi også. Kort fortalt betød de, at Peter Erik Hansen blev direktør i det genoplivede L.M. Sign.

I den periode så det ud til at gå den rigtige vej for den tidligere konkursramte virksomhed. Med lokalpolitikeren Peter Erik Hansen ved roret fik L.M. Sign pludselig rigtig mange opgaver for offentlige kunder.

Peter Erik Hansen forlod det nystartede L.M. Sign efter to år og overlod igen direktørstolen til Leon Holm Møller, som i øvrigt sidder i den endnu.


Kort om deltagerne:

Et kig på historikken hos de personer, der har haft ledende roller og ejerskab i selskaberne, viser, at de har haft ledende roller i andre selskaber, der ligeledes er lukket i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning.

De er:

Leon Holm Møller– 3 konkurser.

Peter Erik Hansen - roller i godt 40 opløste virksomheder. 18 af disse virksomhedslukninger er foregået i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning.Åbne spørgsmål

Hvor mange konkurser og tvangslukninger skal der til for at få konkurskarantæne?

Peter Erik Hansen er i dag bestyrelsesmedlem i andre mere end 50 virksomheder. Betyder det, at disse virksomheder anser denne måde at drive forretning på som acceptabel adfærd, også i 2021?

Hvorfor har JydskeVestkysten aldrig gravet i disse bunker af konkurser. Er det fordi, Peter Erik Hansen er bestyrelsesformand i mediehuset?


Acceptabel adfærd

Anne Honoré Østergaard (V) viderebragte i maj 2020 Peter Erik Hansens luftige anklager mod Charles Ginnerskov til Skatteministeren.

Vi afventer spændt, om hun også i denne sag vil spørge, hvad der: "er acceptabel adfærd, og hvad ministeren mener der ville ske, hvis alle drev virksomhed som beskrevet her?"

https://www.ft.dk/samling/20191/spoergsmaal/s1311/index.htm


G.A.159 ApS / L.M. Sign ApS

L.M. Sign ApS / G.A.159 ApS