Bruges Erhvervsklubben Sønderborg i et spil, der skal forhindre ytringsfriheden?

Bruges Erhvervsklubben Sønderborg i et spil, der skal forhindre ytringsfriheden?

I løbet af 2020 fremførte Venstrepolitikeren Peter Erik Hansen fra Sønderborg en stribe anklager mod den lokale iværksætter Charles Ginnerskov. Det var optrapning af en konflikt, der startede med CGs køb af ejendommen Skansegården og fortsatte med Peter Erik Hansens, Venstres og JydskeVestkystens årelange kampagne mod CG og Skansegården.

Da CG tog til genmæle, blev han mødt med en byge af anklager for skattefusk, misbrug af kommunale pressefotos, krænkelse af PEHs værdighed og meget mere. Det resulterede i flere politianmeldelse, henvendelser fra kriminalforsorgen, trusler om polititilhold og fogedforbud, trusler om retsforfølgelse fra kommunen og pression mod Charles Ginnerskovs arbejdsgivere, pression mod erhvervspartnere - og bagtalelse samt angreb gennem et politisk styret mediehus. Listen fortsætter, se eventuelt faktaboksen herunder.

Formålet var at hæmme ytringsfriheden, og alle anklager er i dag afvist, men i mere end et år oplevede Charles Ginnerskov at blive behandlet som en kriminel af myndighederne, sikkert også til dels i lokalområdet og definitivt i Erhvervsklubben Sønderborg.

Så snart Peter Erik Hansen havde fået de mange anklager sat i værk, startede en klike af hans nære venner og samarbejdspartnere nemlig en proces, der skulle gøre det muligt at ekskludere Charles Ginnerskov fra klubben. Vi har svært ved at tro, at sammenfaldet af de to hændelsesforløb er tilfældigt.

Den 27. november 2020 henvendte en initiativgruppe bestående af Claus Ewers, Torben Lindvang og Erik Damsgaard sig til bestyrelsen ved formand Allan Schøne (EY Danmark A/S) med anmodning om, at der indkaldtes til en ekstraordinær generalforsamling i Erhvervsklubben Sønderborg.

Eneste punkt på dagsordenen var afstemning om en vedtægtsændring, der skulle gøre det muligt at ekskludere et medlem af Erhvervsklubben Sønderborg hvis:

”medlemmet begår strafbart lovbrud eller hvis medlemmet efter bestyrelsens opfattelse på anden vis udviser upassende adfærd i det offentlige rum og beslutning om eksklusion tiltrædes af mindst 2/3 af bestyrelsen.”

Peter Erik Hansen.
Foto: Sønderborg Kommune

Anonym afstemning og ude af pressens søgelys

Afstemningen skulle være hemmelig, og intet måtte lækkes til pressen. Erhvervsklubben Sønderborg har altid været et venligt og åbent forum, og kravet om mørkelægning kunne lede tankerne hen i retning af hemmelige loger og frimureri. Samtidig forsøgte man at få manøvren gennemført i en fart, men forsamlingsforbuddet forsinkede processen en smule. Alt tydede på, at man havde noget at skjule.

Da det blev muligt at gennemføre generalforsamlingen, blev det en tåkrummende pinlig affære. Lindvang holdt en velforberedt, nedskrevet og meget følelsesladet 10 - 15 minutter lang enetale, hvor han svinede Charles Ginnerskov til. Han sagde også, at formålet med vedtægtsændringen var, at få CG smidt ud af erhvervsklubben - fordi han (ifølge Lindvang) var i gang med intet mindre end et karaktermord på Peter Erik Hansen. Ingen i selskabet kommenterede angrebet. De kiggede blot ned i gulvet.

Forslaget blev vedtaget med 26 stemmer mod 1 (CGs egen). Ikke en eneste af de øvrige fremmødte medlemmer stemte imod forslaget. En del medlemmer havde valgt at blive hjemme, sikkert fordi de havde regnet ud, hvad det gik ud på.

Peter Erik Hansen var ikke en del af erhvervsklubben, alligevel skrev han allerede dagen efter til Charles Ginnerskovs arbejdsgiver, at Erhvervsklubben Sønderborg nu havde taget skridt til at smide CG ud af klubben. Han vidste også præcis, hvordan stemmefordelingen havde været.


3-trins plan

Her er planen: Peter Erik Hansen anmelder CG for kriminalitet - vennerne i erhvervsklubben sørger for at der skabes mulighed for at smide CG ud (hvis han rent faktisk bliver dømt) - Peter Erik Hansen meddeler i direkte (hemmelige) mails til CGs arbejdsgiver, at erhvervsklubben nu er i færd med at smide CG ud. Enkel og effektiv.

Det er skræmmende, at det i 2021 er muligt at lave en heksejagt af den karakter i en klub, der har begavede medlemmer, som er fremtrædende politikere og erhvervsfolk. Mennesker som repræsenterer tunge private og offentlige virksomheder, der sikkert alle har en velformuleret politik omkring etik, moral og forholdet til ytringsfriheden. Virksomheder som eksempelvis:

Danske Bank A/S, Sydbank A/S, Jyske Bank A/S, Danfoss A/S, Ramboll Group A/S, Broager Sparekasse, EY Danmark A/S, Larsen Strings A/S, Brdr. Ewers A/S, Danimex A/S, Eegholm A/S, Auto Lindvang A/S, OJ Electronics A/S, Home A/S, Swipbox International A/S, Advokathuset Muurholm og mange flere.

Desuden rummer klubben adskillige byrådsmedlemmer, et medlem der privat kommer sammen med Kongehuset og et folketingsmedlem (Ellen Trane Nørby (V)). Også Venstres nye kandidat til byrådet, Kjeld Stærk er medlem af erhvervsklubben.

Da partiet Venstre faktisk tilskrives en stor del af æren for, at vi har ytringsfrihed i Danmark, kan det undre, at ingen af de to Venstrepolitikere kom med input i debatten.

Alle kunne potentielt have påvirket processen, men valgte at lade være. Hvad enten man mødte op og tav, eller blev hjemme, samtykkede man jo. Hvem var aktive medspillere? Og hvem fulgte bare med? Og det allermest interessante spørgsmål: Hvem dikterede holdningen? Peter Erik Hansen? eller nogen højere oppe i fødekæden?


Lys på – vi fremlægger al dokumentation

Meget tyder på, at disse sikkert velmenende og gode mennesker blev brugt som brikker i en veltilrettelagt plan, som på flere punkter alligevel har slået fejl:

Det lykkedes ikke helt at få manøvren i erhvervsklubben sneget under radaren henover jul og nytår 2020/2021. Derfor blev den synlig for flere.

De mange falske anklager mod CG er blevet afvist af juristerne, så derfor er der formodentlig ikke et kriminelt medlem i erhvervsklubben? Og hvis der er, er det ikke Charles Ginnerskov.

Hele forsøget på hemmeligholdelse og gennemførelse af anonym afstemning signalerer jo, at det var en sag, man nødig ville have frem i lyset.

Det kommer den nu. Historien om hele manøvren bliver (i form af mailkorrespondancen mellem Charles Ginnerskov og bestyrelsen i Erhvervsklubben Sønderborg) dokumenteres på denne side i de kommende dage.

https://www.sonderborgnyt.dk/tre-personer-i.../

(Opslaget har tidligere været bragt på vores Facebook side)


Læs mere her:

Bilag 1, 2 og 3 - Klapjagten indledes - Claus Ewers, Torben Lindvang og Erik Damsgaard (OJ Electronics A/S)

Bilag 4 og 5 - Lækage til den uafhængige del af pressen - Allan Schøne

Bilag 6 - Åbent brev til alle medlemmer

Bilag 7 og 8 - Mangelfuldt referat - Claus Plum

Bilag 9 - epilog - Allan Schønes - Morten Kjær Hansen

Erhvervsklubben Sønderborg ønsker ikke omtale