Udokumenterede vs. dokumenterede påstande.

Da Skansegården blev sat til salg stod der ikke noget om:

- At bygningen var fredet

- At bygningen var hårdt ramt af skimmelsvamp

- At man ikke måtte rive den ned

- At man skulle renovere den

En tidligere borgmesterkandidat (V) har brugt tid på, at forsøge at sprede usande påstande via sociale medier samt sine ”egne” aviser.
For at mane disse rygter til jorden, vil vi fremlægge dokumentation: 

Den tidligere ejer – Staten – har selv undersøgt mulighederne for en nedrivning.
"Der er ikke nogen klausul om, Skansegården ikke må nedrives. Vi har forhørt os om de historiske forhold. Skansegården er ikke bevaringsværdig i sig selv. Vi har ikke adkomst til mere, når vi har solgt bygningen" siger statsskovrider Inge Gillesberg, Naturstyrelsen, der solgte Skansegården.

Læs mere her

Den tidligere borgmesterkandidat Peter Erik Hansen (V) bliver ved med at henvise til udbudsmaterialet med en masse ukorrekte oplysninger
– mon han overhovedet selv har læst det?

Han er ligeledes citeret for at sige: ”Kendsgerningen er nok, at det aldrig har været hensigten at renovere ejendommen, men i stedet købe en fem mio. kroners byggegrund.”
Kilde: jv.dk

– Alle forhandlinger om nedrivning med kommunen startede efter der blev konstateret skimmelsvamp, og flere eksperter gjorde det klart at ejendommen ikke stod til at redde – selv forvaltningens folk mente ikke der var meget håb.

Kilder:

DMR Rapport

Forvaltningens besigtigelse 5. april 2019

Der er andre der har forsøgt at renovere ejendomme med skimmelsvamp – uden held: 

Menighedsråd: Præstegård er sundhedsfarlig
"Der er skimmelsvamp i huset, og det er meget voldsomt, siger Leif Andersen, der er formand for menighedsrådet. Problemet blev grundigt drøftet, og beslutningen blev, at man ønsker den nuværende præstegård revet ned, og at der bliver opført en ny.
- Der har flere gange været problemer med skimmelsvamp i bygningen, og nu vil vi ikke bruge flere penge på det. Så sent som for to år siden blev præstegården renoveret på grund af skimmelsvamp, siger Leif Andersen."

Den tidligere borgmesterkandidat (V) udtaler yderligere:

”Det har så betydet, at de mennesker som bød mindsteprisen, fordi de vidste det ville koste at renovere, aldrig har fået chancen.”
Kilde: jv.dk


– Igen en forkert udtalelse; udover det vindende bud var der ingen der bød mindsteprisen. 

Da Miljø- og Fødevareministeriet satte boligen Skansegården på Dybbøl Banke til salg - stod der følgende i salgsmaterialet:
"Ejendommen består af stuehus med aftægtsende. Har stået tomt i mange år og er ikke beboeligt." - "Meget lille bygningsmæssig værdi" - "God sokkelstørrelse til nyt byggeprojekt". 

Ejendommen blev vurderet af Merete fra Home A/S, en dygtig ejendomsmægler fra lokalområdet, som kender til liebhaver-markedet i Sønderborg.
Vurderingen blev baseret på selve grunden, da bygningen ifølge hende og sælger ingen værdi havde.

Læs mere her

Sælger – Staten – gjorde det meget klart, at pris var en vigtig faktor for at ejendommen blev solgt.
Kilde: jv.dk

Den tidligere borgmesterkandidat (V) har ad flere omgange fået det til at lyde som om, at bygningen er vigtig for området, hvilket er modsat af hvad alle eksperter siger. 


Den 300 kvadratmeter store gård i skanserne er ikke en bygning, Museum Sønderjylland og Historiecentret vil gå på barrikaderne for at bevare, for den er bygget efter 1864 krigen og er i meget dårlig stand, så dets mindeværdi er først og fremmest som del af et historisk landskab.

DYBBØL BANKE: "- Vi nedlægger ikke protest mod nedrivning af Skansegården. Generelt er det trist, når der ryger en del af kulturarven, men Skansegården er i dårlig stand. Den er bygget efter 1864. Det er ikke et bygningsminde af høj værdi. Det eneste, der bærer den, er den er en del af det kulturhistoriske landskab. Den ligger midt i Dybbøl-landskabet og blev nok revet ned af soldater før slaget på Dybbøl, så gårdejeren var nødt til at bygge den op igen. Avlsbygningerne er revet ned. Der er kun stuehuset tilbage" siger enhedsleder i Museum Sønderjyllands historiske afdeling Carsten Porskrog Rasmussen.

Kilde: jv.dk

Vi har forsøgt at få den tidligere borgmesterkandidat (V) og hans parti til at forholde sig til facts i denne sag, men svarene lader vente på sig.
Læs mere her

Vi kan samtidig læse at den tidligere borgmesterkandidat (V) vil have nedrivningssager for byrådet igen.
Sidste gang argumenterede han for at alt skulle rives ned. Nu vil han argumentere imod sagen om Skansegården. Lad os håbe det bliver en saglig diskussion i byrådet – baseret på dokumenterede facts og ikke rygter.

Kilder:
Sønderborg Kommune TV
"Vi skal bare tænke os om, for vi sætter jo en præcedens. Og nede i forvaltningen der sidder nogen mennesker velmenende, som sidder og kigger, nå, men det er den linje som bliver lagt, og ved du hvad, hver gang vi skal lave en paragraf 14, så skal vi sætte ressourcer af, der går fra andre lokalplaner, der skal laves. Det koster. Og hvor mange skal der til, før man forstår det? Skal det være 5, 6, 10 paragraf 14 forbud. Det skal I bare overveje. Jeg kan godt se, der selvfølgelig er flertal for den i dag, men vi stemmer imod, af de her nævnte årsager. Tak." Peter Hansens (V)


Facebook-siden Politik i Sønderborg
"Nedrivning af gamle ejendomme:

Et andet punkt var nedrivning af ”bevaringsværdige” bygninger. Forvaltningen havde to sager, hvor man ønsker at nedlægge et såkaldt paragraf 14 forbud. Et sådant forbud betyder, at der inden for 12 måneder skal laves en lokal plan. Vi oplever i disse år et stadig stigende ønske, om at nedrive gamle og ubeboelige ejendomme. I den ene af sagerne er der tale om tomme ejendomme, der er købt af virksomheden for at undgå støjklager, og med henblik på nedrivning. Med andre ord. Hvis ikke de bliver nedrevet, står de  og forfalder yderligere i de kommende år. Imens bruger kommunen ressourcer på, at lave en lokalplan der ALDRIG kommer til at finde anvendelse. Det kan hurtigt udvikle sig til smagsdommeri, af dem der beslutter og som ingen andre interesser har i ejendommene. I værste fald ender det med, at man senere skal betale fra nedrivningspuljen, når de om nogle år er yderligere forfaldne." Peter Hansens (V)Det virker angiveligt som om, at den tidligere borgmesterkandidat (V) og hans parti hellere vil larme og sprede rygter frem for at forholde sig til facts og hvad de selv har sagt ja til tidligere.
Det må være svært for andre partier, at arbejde med så skiftende holdninger hele tiden. 

Kilde: jv.dk
"Men det er nu bestemt ikke stille enighed det hele. Vi har mange diskussioner i udvalgene, hvor vi efter en konsensusbeslutning ikke lufter stridighederne. Men ellers kan jeg da pege på blant andre Dalsmark-sagen (plejehjemmet i Rinkenæs red.), nedrivningssager i Ulkebøl og Vollerup...... hvor vi bestemt ikke er på linje med Socialdemokratiet, understreger Peter Hansen" (V) 

Vi er dog enige med den tidligere borgmesterkandidat (V) på ét punkt:

”Hele forløbet i denne sag skriger også til himlen, mener Venstres ordfører Peter Hansen”
Kilde: jv.dk