Skansegården på Dybbøl Banke

Ejendommen er solgt - Nedenfor finder du udbudsmaterialet

Miljø- og Fødevareministeriet sælger boligen Skansegården på Dybbøl Banke

Enestående beliggenhed i historisk område med panoramaudsigt.

Skansegården, Grønnekærvej 1, 6400 Sønderborg 

Naturstyrelsen Sønderjylland sælger Skansegården – med fantastisk panoramaudsigt over Flensborg Fjord og med Dybbøl Mølle som nærmeste nabo. Ejendommen ligger ugeneret på privat fællesvej med stor opvokset have og omgivet af økologiske marker med 500 meter ned til vandet. Samtidig er der kun ca. én km til Sønderborg.  

Grunden er på i alt 6842 m2 og består ifølge BBR af et samlet bygningsareal på 290 m2 og et samlet boligareal på 310 m2.

Bygningen er i dårlig stand, og det må påregnes, at der skal bruges betydelige ressourcer på istandsættelse.

Ejendommen sælges kontant og den skønnede kontantværdi er 2.500.000 kr.

Skansegården kan besigtiges efter aftale med Naturstyrelsen Sønderjylland – kontakt Rune Juelsborg Karsten, XX@nst.dk, tlf: XX 54 35 21 eller evt. XX 54 35 63.

Tilbud på køb af ejendommen skal afgives på en særlig tilbudsblanket - se tilbudsmaterialet.

Tilbuddet skal indsendes til Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten i lukket kuvert mærket ”Tilbud Skansegården” og skal være enheden i hænde senest fredag d. 17. august 2018 kl. 13.00 på ovennævnte adresse. Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på ovenstående adresse ved fristens udløb. De bydende har adgang til at overvære åbningen.

 

Tilbudsblanket - Skansegården.pdf

Cirkulære om salg af statens faste ejendomme.pdf

Tingbog matr. 17a Dybbøl Ejerlav, Dybbøl.pdf

Fredningskort.pdf

Overfredningsnævnets kendelse 23-11-1987.pdf

kort fra sagsgis.pdf

mæglervurdering.pdf

Ejendomsrapport:

Huseftersynsordning:

Billeder:

 

Kontaktperson:

Rune Juelsborg Karsten

Forstfuldmægtig l Naturstyrelsen Sønderjylland

+45 XX 54 35 21 | +45 XX 19 65 16 l