Vurdering fra ejendomsmægler 
 REALMæglerne, Dorthe Seeberg

Anklager Peter Erik Hansen RealMæglerne Seeberg for skattefusk?

Venstrepolitikeren Peter Hansen kalder prisfaldet på Skansegården for skattefusk. Godt nok er Peter skatteekspert, men kan det virkelig passe, at han ved mere om ejendomsvurdering end Dorthe Seeberg, Indehaver fra RealMæglerne Seeberg ApS:

”På grundlag af de foreliggende oplysninger, indhentede oplysninger og min besigtigelse er det min vurdering at ejendommen p.t. er tæt på meget vanskelig at omsætte, hvorfor en handelspris i teorien må ansættes til 0 kr.

På en god dag kan vi måske finde en landmand der kan bruge ejendommens jordtilliggende til græsning af dyr eller dyrkning. Prisen vil så være dagspris i området for almindelig god landbrugsjord, anslået til ca. 100-150.000 kr. pr. ha.”

Dorthe Seeberg, Indehaver, RealMæglerne Seeberg ApS
Bilag 4 - REAL - Dorthe Seeberg Indehaver Ejendomsmægler MDE Grønnekærvej 1 - Skansegården_.pdf