Vurdering fra ejendomsmægler 
 Home, Merete Lund Brock

Anklager Peter Erik Hansen Home Sønderborg for skattefusk?

Venstrepolitikeren Peter Hansen kalder prisfaldet på Skansegården for skattefusk. Godt nok er Peter skatteekspert, men kan det virkelig passe, at han ved mere om ejendomsvurdering end Merete Lund Brock fra Home Sønderborg:

”Ejendommen vil ikke kunne anvendes som beboelse på nogen måde i sin nuværende stand, og som alternativ anvendelse til landbrugsjord, vil kun en lille andel på ca. 1500-2000 m2 af det samlede areal kunne bruges til dette formål på grund af bygningernes placering.

Ejendommen er pålignet relativ høje ejendomsskatter, som ved et salg til landbrugsmæssig benyttelse eller til hobbyformål som f.eks. kolonihave, vil belaste de årlige udgifter selv ved en minimal handelsværdi eller en handelsværdi på 0,00 kr.

På grundlag af de foreliggende oplysninger, forudsætninger, besigtigelse samt diverse beregninger, fastsætter jeg ejendommens handelspris til: kr. 0,00.”

Merete Lund Brock, Home Sønderborg
Bilag 2 - Home - Merete Lund Brock Indehaver Ejendomsmægler MDE Grønnekærvej 1 - Skansegården_.pdf