Vurdering fra ejendomsmægler 
–  Home, Broager

Anklager Peter Erik Hansen Home Broager for skattefusk?

Venstrepolitikeren Peter Hansen kalder prisfaldet på Skansegården for skattefusk. Godt nok er Peter skatteekspert, men kan det virkelig passe, at han ved mere om ejendomsvurdering end Henning Broek fra Home Broager

”Jeg anser ejendommen for værende svært til faktisk næsten IKKE omsættelig. Grunden hertil er at ejendommen ikke kan anvendes til bolig og at der vil være meget få, hvis ikke ingen købere, som vil ønske at erhverve denne ejendom til ophold i haven, med de løbende omkostninger der er i form af ejendomsskatter. Dertil kan der på sigt komme krav fra myndigheder, i takt med at bygningerne forfalder, om indhegning af ejendommen, så evt. nysgerrige ikke påfører sig personskade. Dette vil også tilføre en evt. køber omkostninger og vil være med til at gøre ejendommen næsten uomsættelig.

På grundlag af de foreliggende oplysninger, forudsætninger, besigtigelse samt diverse beregninger, fastsætter jeg ejendommens handelspris til: kr. 0,00.”

Henning Broek, Home Broager
Bilag 3 - Home Broager - Vurderingsrapport_.pdf