Vurdering fra ejendomsmægler 
– Estate, Kjeld Faaborg

Anklager Peter Erik Hansen Estate mæglerne for skattefusk?

Venstrepolitikeren Peter Hansen kalder prisfaldet på Skansegården for skattefusk. Godt nok er Peter skatteekspert, men kan det virkelig passe, at han ved mere om ejendomsvurdering end Kjeld Faaborg fra Estate mæglerne:

”Ud fra den aktuelle stand, beliggenhed, hustype, alder og efterspørgsel efter denne type, hvor det er et myndighedskrav, at renovering skal foretages efter lavenergiklasse 2020, anslår jeg den aktuelle markedsværdi til kr. 0,- skriver nul, idet renovering af ejendommen iflg. rapporten fra DMR er teknisk umuligt og nedrivning ikke er tilladt.”

Kjeld Faaborg, Estate mæglerne
Bilag 1 - Estate - Kjeld Faaborg - Ejendomsmægler og valuar MDE - Skansegården_.pdf