Venstrepolitiker sår tvivl om retssikkerheden

Gennem det seneste år har iværksætteren og ejeren af Skansegården ved Sønderborg, Charles Ginnerskov oplevet at blive anmeldt og sigtet for en stribe forbrydelser, som alle viste sig udelukkende at være produkter af en vis sønderjysk lokalpolitikers lidt for livlige fantasi. Samtlige anklager blev afvist af anklagemyndigheden, inden de overhovedet kom for retten.

Alligevel har det at blive behandlet som kriminel naturligvis været en grænseoverskridende oplevelse for en mand, der aldrig har fået så meget som en parkeringsbøde og grundlæggende er et lovlydigt menneske.

Hvordan har Venstrepolitikeren Peter Erik Hansen fået Sønderborg Politi til at sætte alle sejl til for gennem 10 måneder at bygge sagsakter op uden nogen chance for domsfældelse? Tja, det er et spørgsmål, der har fået en del advokater til at undres. Heriblandt en tidligere politianklager.

Det ser ud som systematisk chikane

Fakta er nok, at domsfældelse ikke var vigtig. Det var derimod vigtigt at skræmme Charles Ginnerskov til ikke at ytre sig om Peter Erik Hansen. Måske for yderligere at intimidere den anklagede, bad Sønderborg Politi Kriminalforsorgen om at lave en beskrivelse af Charles Ginnerskovs personlige og sociale forhold – en såkaldt personundersøgelse.

I den bad man Charles Ginnerskov svare på spørgsmål om hans:

Advokat René Offersen havde denne kommentar: ”At afkræve en personundersøgelse allerede inden den beskikkede forsvarer har modtaget forsvarergenparter, og inden den sigtede har haft lejlighed til at udtale sig til sagen, forekommer at være nærmest chikanøst.”

Den omfattende personundersøgelse bruges stort set kun til bandemedlemmer og andre hårde kriminelle. Det kunne være interessant at vide, hvem hos Politiet i Sønderborg, der har bestilt en sådan undersøgelse - i øvrigt af en mand, der nu har fået papir på, at han er uskyldig.

Der kan siges en del skidt om Peter Erik Hansen, (og vi har sikkert ikke været tilbageholdende på den konto) men vi må indrømme: Han har godt nok nogle indflydelsesrige venner.


Hvad med retssikkerheden?

En af grundene til at vi danskere regnes for at være blandt de lykkeligste mennesker i verden er, at vi generelt har en tiltro til retssikkerheden, og at vi lever i et land med stabil forvaltning og lav offentlig korruption, med adgang til et uddannelsessystem og sundhedsvæsen af høj kvalitet.

Tror du stadig på retssikkerhed? Faktisk var vi blevet en smule i tvivl. Vi tror naturligvis ikke, at korruption foregår i det danske retssamfund, men for at være på den sikre side har vi, gennem Syd-og Sønderjyllands Politis ledelsessekretariat, bedt politidirektøren om at forelægge sagsforløbet for Den Uafhængige Politiklagemyndighed.


Kriminalforsorgen Syddanmark, indkaldelse

(Opslaget har tidligere været bragt på vores Facebook side)