Venstre i Sønderborg underbygger landspolitikers bekymring for lokale særinteresser

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur foreslår at indføre otte regionale bygningskulturråd, som skal kunne nedlægge veto mod nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Rådene skal bestå af arkitekter, byplanlæggere og en repræsentant fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Kulturordfører hos Venstre, Bertel Haarder, er positivt indstillet, men ønsker dog en dialogmodel frem for en vetoret. Han frygter ikke, at vejledende udtalelser fra rådene vil blive overhørt af kommunerne. ”Den faglige tyngde gør, at deres udtalelser vil have større vægt hos kommunalpolitikerne end de lokale bevaringsforeningers høringssvar,” vurderer Bertel Haarder og tilføjer: ”Den lokale forening kan jo også være påvirket af lokale særinteresser.”

Peter Hansen (V) og hans partifæller i Sønderborg har dog i sagen om Skansegården med alt tydelighed vist, at særinteresser og personlige agendaer, også for lokalpolitikere, kan veje tungere end faglige vurderinger fra Fredningsnævnet og andre fagfolk. Dermed underbygger de, om end utilsigtet, Bertel Haarders bekymring.

Læs mere her