V yder enestående service til Fleggaard 

Skansegården ligger stadig på Dybbøl Banke ved Sønderborg og venter på en tilladelse til genopbygning. 25 kilometer længere mod sydvest ligger en anden bygning, som en ny ejer ønsker at rive ned og genopbygge. De to sager har utrolig mange lighedspunkter, men mens sagen i Sønderborg Kommune politisk og forvaltningsmæssigt trækkes ud i langdrag – handles der langt mere kontant og effektivt i Aabenraa Kommune. Sjovt nok er det i begge tilfælde V og DF, der har udvist et fantastisk engagement. Det virker dog som om, at de handler ud fra andre bevæggrunde end en overordnet politisk linje. 

Den aktuelle sag i Aabenraa Kommune handler om en 300 år gammel stråtækt ejendom beliggende på Fjordvejen 49A, Kollund i Aabenraa Kommune. Her ønsker en ny ejer, Fleggaard, at nedrive en bevaringsværdig ejendom og bygge en ny tidssvarende bolig i stil med den eksisterende. Så langt er historien næsten analog med Skansegården. Skansegården er godt nok kun 150 år gammel, men begge ejendomme er vurderet bevaringsværdige i klasse 3 på SAVE skalaen – og kræver derfor Fredningsnævnets dispensation til en eventuel nedrivningstilladelse.

En afgørende forskel på de to ejendomme er dog, at mens Skansegården er ubeboelig efter at have stået uden varme og vedligehold i årtier, har ejendommen i Kollund været beboet hele tiden.

Desuden ligger ejendommen på Fjordvejen 49A både inden for skovbeskyttelses-linjen og i strandbeskyttelseszonen, hvilket komplicerer den sag yderligere.

Den første potentielle køber mistede interessen
Det var sikkert bekymringer om disse forhindringer, der fik en anden potentiel køber til at miste interessen for ejendommen. Først bad han dog om kommunens vurdering i forhold til en eventuel ombygning eller nybygning på den attraktive grund med udsigt til Flensborg Fjord. Her er et par citater fra kommunens svar til ham:

”Der er derfor ingen restriktioner for, hvad du må ombygge/ændre, du må bare ikke nedrive huset. Kommunen har dog altid mulighed for at nedlægge et §14-forbud mod udvendige ændringer, hvis det vurderes, at ændringerne ikke er i kommunens interesse.”

”Hvorvidt det er muligt at bygge yderligere til huset, kan jeg ikke svare på. Jeg kan blot nævne, at huset ligger indenfor både skovbeskyttelseslinje og i strandbeskyttelseszonen. Sidstnævnte administreres særdeles restriktiv, og er derfor også svær at opnå dispensation fra.”


Næsten uoverstigelige forhindringer
Fleggaard lod sig dog ikke skræmme af vanskelighederne. Ønsket var at nedrive den eksisterende bolig og bygge en ny og større, hvilket ville kræve, at nybygningen rykkede helt ind i strandbeskyttelseszonen. Alene udfordringen med at få godkendelse til det sidste virkede uoverskuelig. I høringsfasen var der samtidig indsigelser fra: Aabenraa Byhistoriske Forening, Kulturmiljørådet for Sønderjylland, Aabenraa Byhistoriske Forening, Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur – hvilket til dels skyldes, at den smukke ejendom er meget synlig i gadebilledet.


Fantastisk service til Fleggaard
Men ihærdighed belønnes åbenbart. Det umulige blev muligt. På rekordtid lykkedes det nemlig at få alle de nødvendige tilladelser og dispensationer fra både Aabenraa Kommune, Fredningsstyrelsen og Kystdirektoratet. Den effektive sagsbehandling skyldes en enorm indsats fra politikere og forvaltningen i Aabenraa Kommune – som har været på hele tre besigtigelser på ejendommen. Ved den sidste besigtigelse deltog ikke mindre end 12 repræsentanter for kommunen, heriblandt Borgmester Thomas Andresen (V) og Philip Tietje (V), som er udvalgsformand for Vækstudvalget for land og by, og har været primusmotor på hele den store opgave med at skabe mulighed for en ny bolig på grunden ved Kollund Østerskov. Det er i øvrigt ret enestående og meget imponerende, at en borgmester involverer sig så aktivt i en privat byggesag.

Hvad skete der på disse møder? Tjae, vi har bedt om aktindsigt og fået følgende svar: ”Der er ikke lavet referater, da der udelukkende har været tale om rene besigtigelser af ejendommen.”


V og DF igen i fælles front
Da sagen om Skansegården satte sindene i kog i Sønderborg Byråd, satte V og DF alle kræfter ind på, gennem et §14 forbud, at forhindre nedrivning af den faldefærdige ejendom. Det skete til trods for, at det gik stik imod V's præcedens i hundredvis af tilsvarende sager i Sønderborg Kommune. Og til trods for at kommunens forvaltning faktisk ikke anbefalede et forbud. Byrådsmedlem Peter Hansen (V) var primusmotor i kampen mod en nedrivning og genopbygning af Skansegården, og JydskeVestkysten bakkede op med et halvt hundrede artikler, der støttede hans holdning. Det lykkedes dog ikke for V at gennemtvinge et nedrivningsforbud, da sagen blev afgjort i byrådet i foråret. Til gengæld er det, som nævnt, stadig ikke lykkedes at få en tilladelse til genopbygning.

I Aabenraa Kommune har V og DF igen stået sammen. Denne gang ikke for at forhindre en nedrivning, men for at sikre, at den bliver gennemført trods alle odds.

Forvaltningen sagde nej til en nedrivning. Det samme gjorde Erik Uldall Hansen (S) og Michael Christensen (SF) – men de 4 stemmer fra Philip Tietje (V), Erwin Andresen (SP), Søren Frederiksen (V) og Jette Julius Kristiansen (DF) afgjorde, at Litten Fleggaard gerne må rive den næsten 300 år gamle Fjordvejen 49A i Kollund ned.

Lynhurtig proces… og en del spørgsmål
Mens der gøres klar til, at de store maskiner kan rykke ind på grunden i Kollund, rejser der sig en del spørgsmål: 


Helt under radaren
Det allermest interessante er måske den næsten komplette mørkelægning af sagen. De mange spørgsmål herover burde naturligvis have været stillet af de dygtige redaktører og journalister på JydskeVestkysten, der i stedet har brugt knap 60 artikler, indlæg og kommentarer på at holde den faldefærdige Skansegård på benene. JydskeVestkysten har sammenlagt skrevet 3 artikler om Fleggaard-sagen. Ingen af dem berører de ovennævnte spørgsmål. Koncernen Jysk Fynske Medier, der hver dag hæver 176.000 kroner i mediestøtte, burde ellers have kapacitet til at afdække spændende historier, der, som de mange indsigelser tydeligt afslører, optager en del mennesker i lokalområdet.

Det ser ud til V har bedt vennerne på JydskeVestkysten/Jysk Fynske Medier om at sidde på hænderne, mens sagen blev sneget under radaren. Dygtigt, effektivt og næsten hemmeligt.

Tillykke med den vellykkede indsats – og også stort tillykke til Litten Fleggaard. Vi er sikre på, at det bliver et flot byggeri. Sidst men ikke mindst tak til Peter Hansen (V i Sønderborg), der, gennem sin personlige ildhu, har gjort os opmærksom på, hvor mange interessante sager V er involveret i.

JV-artikel: Farvel til 300 år gammelt hus: Fleggaard-arving bygger nyt