Stuehuset er bygget i år 1877 – Nedrivningstilladelse til bevaringsværdig bygning.
Kær Bygade 30, Kær, 6400 Sønderborg

Nedrivning af stuehus og driftsbygninger er foretaget. Sønderborg Kommune skrev følgende i nedrivningsanmeldelsen:

”Stuehuset er bygget i år 1877 i senklassicistisk byggestil, og fremstår velproportioneret med en fin og taktfast facaderytme. Taget er halvvalmet og belagt med røde vingeteglsten, og i rygningen ses to symmetrisk placerede skorstene. Bygningen er opført i tegl med hvidkalkede facader og sorttjæret sokkel på et fundament af kampesten. Stuehuset bærer tydeligt præg af manglende vedligeholdelse såvel inde som ude. Det er bevaringsværdigt i klasse 4 på SAVE-skalaen.

Driftsbygningerne udgør to sammenbyggede længer fra henholdsvis 1877 og 1937. Vestlængen er grundmuret og fremstår i gul blank mur. Staldvinduerne er af støbejern og trælugerne fremstår rødmalede. Taget er beklædt med fibercement. Mod syd ses en mindre tilbygning, som er hvidkalket med store, rektangulære jernvinduer. Nordlængen fremstår grundmuret med hvidkalket murværk, stående på en sorttjæret sokkel. Driftsbygningerne er klassificeret til 6 ifølge SAVE-skalaen”


Ønsket om nedrivning blev begrundet med, at ejendommen virker skæmmende for nærområdet som følge af bygningernes dårlige tilstand. Det samme kunne med god grund siges om Skansegården. Alligevel har modstanderne mod Skansegården nedrivning (Venstre, DF og JV) ikke sat sig mod nedrivning i denne sag.