Stuehus fra 1875.
Nedrivning af bevaringsværdig bygning
– Dyndved Gade 42, 6430 Nordborg

Flot og tilsyneladende fuldt beboeligt lille hus. 

I modsætning til sagen om Skansegården var der ingen protester mod nedrivning fra Venstres og DFs repræsentanter i Teknik og Miljøudvalget. 

Sagen pirrede heller ikke interessen hos landsdelens store regionale mediehus.

Ejendommen består af et mindre stuehus fra 1875 samt en senere tilført tilbygning og carport. Ejendommen er beliggende 150 meter øst for landsbyen Stolbro og er derved beliggende i det åbne land. Beboelsesbygningen fremstår i dæmpet klassicistisk byggestil og er opført med sort sokkel, pudset murværk i en rød nuance og et stråtag, der brydes af en stråtagskvist mod gadesiden. Bygningskroppen er kompakt og velproportioneret samt med en afdæmpet detaljeringsgrad bestående af en trukket gesims langs den oprindelige tagkant.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen har derfor været i 4-6 ugers offentlig høring.