Spørgsmål til Tim Johnny Hansen, Kommunaldirektør 

1. oktober 2022 sender HOTEL Sønderborg Kaserne svar til den af kommunen fremsendte orientering:

Til Tim Johnny Hansen, Kommunaldirektør 

Vi er blevet orienteret om en ansøgning af lovliggørende/tilladelse til at fjerne den bevaringsværdige brostensbelægning på matr. Nr. 5687 Sønderborg. Sagen virker grotesk, fordi enhver borger ved selvsyn kan konstatere, at skaden allerede er sket. Brostensbelægningen er ødelagt, stenene er øjensynligt bortskaffet, og pladsen er asfalteret. 

Vi undrer os over, hvordan det er muligt at sende en ansøgning om lovliggørelse 2 år efter, at det bevaringsværdige forhold er ødelagt. Vi mener i høj grad, at hele sagen har offentlighedens interesse, da de færreste borgere i kommunen ville slippe godt fra at ignorere lovgivningen omkring bevaringsværdige forhold. Sagen rokker ved tilliden til, at vi alle er lige for loven. 

Vi har et par indledende spørgsmål: 

Vi har i den seneste tid i medierne kunne læse heftig debat om vigtigheden af at respektere lokalplanerne. Eksempelvis i relation til sommerhusområdet Mommark, hvor en ny lokalplan skal lovliggøre et ulovligt sommerhusbyggeri. 

Samtidig kan man i SønderborgNYT opleve Venstres udvalgsmedlem, Tage Petersen udtale sig specifikt om et konkret ejendomsprojekt og mere generelt om kaserneområdets kulturhistoriske værdier. Han sagde: “I Venstre kunne vi godt være med til at lovliggøre de lejligheder og den depotbygning, der er givet dispensation til i forhold til den nuværende lokalplan, men vi synes ikke, det er en god ide, at give lov til et nybygget motel på kaserneområdet, og derfor har vi stemt nej til lokalplanforslaget og begæret sagen i Byrådet. Vi har som udgangspunkt sympati for erhvervsvirksomheders udviklingsmuligheder, men vi skal også værne om kaserneområdets kulturhistoriske værdier og jeg tror også, at vi skal passe på med at blande for mange aktiviteter i området”

Noget tyder på, at udvalget (eller måske blot Venstres) ildhu med at værne om de kulturhistoriske værdier er lidt afhængig af, hvem det er, der forsøger at gøre vold på dem. Hvis kommunen bare godkender ansøgningen om lovliggørelse og udfærdiger en dispensation, vil vi ikke undlade at fortælle borgerne i Sønderborg Kommune om sagen. Vi vil sikkert også henlede borgenes opmærksom på, at der måske i nær fremtid kan være et større parti bevaringsværdige brosten til afhentning (resten af vejen). Brosten repræsenterer en høj værdi - og bevaringsværdige brosten må vel nærmest være ubetalelige. 


Vi ser frem til at modtage et svar. 

HOTEL Sønderborg Kaserne