Skattefusk?
Låsbyvognen A/S (Kimadan A/S)

Låsbyvognen A/S (Kimadan A/S) - Virksomhedslukninger - én af mange

Lynhurtig nedlukning af maskinfabrik med mangeårig historie

Skatteeksperten og Venstrepolitikeren Peter Erik Hansen beklæder i dag 50 poster i erhvervslivet. Enten i direktion, i bestyrelse eller som ejer.

Men han har også haft ledende roller i godt 40 nu opløste virksomheder. 18 af disse virksomhedslukninger er foregået i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning. Vi kigger på nogle af de mest interessante.

Denne konkurs omhandler Låsbyvognen A/S eller Kimadan A/S, som virksomheden hed fra 1996 helt frem til 2007 (en måned før den blev meldt under konkurs). Maskinfabrikken Kamidan blev startet i Års i slutningen af 1970érne. Selskabet Kimadan A/S blev dog først registreret i 1996.

I 2006 opkøbes virksomheden af Thyregod A/S (hvor Peter Erik Hansen er direktør), og der skete en radikal udskiftning af bestyrelsen. Frank Gerhard Petersen, Per Kremmer og Morten Strømsted udtrådte af bestyrelsen for Kimadan A/S.

I stedet indtrådte Peter Erik Hansen og Vivi Muurholm Matthiesen i bestyrelsen, der nu med direktør Morten Toft bestod af i alt 3 personer med Peter Erik Hansen i formandsstolen.

I februar 2007 udtrådte Vivi Muurholm Matthiesen af bestyrelsen efter knapt et år på posten.

To måneder senere (i april 2007) ændres selskabets navn til Låsbyvognen A/S.

En måned senere (Maj 2007) erklæres Låsbyvognen A/S som værende under konkurs. Samtidig fratræder revisionsfirmaet Buus Jensen I/S Statsautoriserede Revisorer.

I december 2008 ændrer Låsbyvognen A/S (tidl. Kimadan A/S) status fra under konkurs til opløst efter konkurs.


Kort om deltagerne:

Trods det at selskabet kun har eksisteret i 12 år, har der været forbløffende mange personer involveret. Et kig på historikken hos de personer, der har haft ledende roller og ejerskab i selskabet, viser, at flere af dem har haft ledende roller i andre selskaber, der ligeledes er lukket i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning.

De er:


Åbne spørgsmål

Hvor mange af denne type konkurser og tvangslukninger skal der til for at få konkurskarantæne?

Flere af de nævnte personer er bestyrelsesmedlemmer i andre virksomheder. Betyder det, at disse virksomheder anser denne måde at drive forretning på som acceptabel adfærd, også i 2021?

Vi har kun kigget på disse erhvervsfolks danske aktiviteter. Flere af dem har omfattende aktiviteter uden for landets grænser. Der er altså nok at tage fat på, hvis man vil grave.

Hvorfor har JydskeVestkysten aldrig gravet i disse bunker af konkurser. Er det fordi, Peter Erik Hansen er bestyrelsesformand i mediehuset?


Acceptabel adfærd

Anne Honoré Østergaard (V) viderebragte i maj 2020 Peter Erik Hansens luftige anklager mod en anden lokal erhvervsdrivende til Skatteministeren.

Vi afventer spændt, om hun også i denne sag vil spørge, hvad der: "er acceptabel adfærd, og hvad ministeren mener der ville ske, hvis alle drev virksomhed som beskrevet her?"

https://www.ft.dk/samling/20191/spoergsmaal/s1311/index.htm


Læs mere om Låsbyvognen A/S her:

https://cvrapi.dk/virksomhed/dk/laasbyvognen-as/19279235

https://www.paqle.dk/p/peter-erik-hansen/1153442

https://www.maskinbladet.dk/artikel/71203-historisk-tilbageblik-paa-det-danske-gyllevognsmarked