V's skødehunde er tavse
– fra massiv mediekampagne til røgslør

Mens JydskeVestkysten har bragt mere end et halvt hundrede artikler om V's bekymring for en nedrivningstilladelse til Skansegården på Dybbøl Banke, har en helt tilsvarende historie om ejendommen Fjordvej 49A i Sønderhav ved Flensborg Fjord ikke ansporet til en tilsvarende ildhu fra hverken V eller det statsstøttede regionale medie. 

Faktisk er sagen stort set kørt helt under radaren. Skyldes det, at vennerne fra V igen er vendt på en tallerken og har bedt JV om ikke at udstille partiets slingrekurs i denne type sager? Eller er det fordi JV har andre grunde til at behandle denne sag anderledes?


Det ved de naturligvis kun selv. Her får du lidt baggrund, så du kan danne dig din egen mening.

2 stort set identiske sager

Ejeren af Fjordvejen 49A, L. Fleggaard. Hun overtog den 20. juli 2019 ejendommen for 3,1 millioner kroner - og har ansøgt om at rive bygningen ned, fordi den er mærket af manglende vedligehold.

Ejendommen er, ifølge BBR-registret, opført i 1727 og er, præcist som Skansegården, vurderet bevaringsværdig i klasse 3 efter SAVE-metoden. L. Fleggaard ønsker, ganske som Skansegårdens ejer, at opføre en ny bygning i stil med den eksisterende.

Der er altså ganske mange ligheder mellem de to ejendomme og de rimelige ønsker om respektfuldt at bringe dem op til nutidens boligkrav.


Skødehundene er tavse?

Det der ikke matcher i de to sager, er graden af engagement fra V og JydskeVestkysten. I tilfældet med Skansegården kæmpede V med alle midler for at forhindre, at der blev givet en nedrivningstilladelse. I tilfældet Fjordvej 49A hælder de mod en tilladelse til nedrivning. Altså er partiets holdning igen vendt på en tallerken.

JydskeVestkysten brugte store ressourcer på at belyse både redaktionens og V's negative holdninger til Skansegården. Da V og JV tabte det slag, brugte de deres fælles frustration på et slag, der både journalistisk og etisk var et pænt stykke under bæltestedet.

Til gengæld har indsatsen fra JydskeVestkysten i sagen om en eventuel nedrivningstilladelse til ejendommen Fjordvej 49A mildt sagt været lidet imponerende. Sølle 2 artikler og en enkelt kommentar er det er blevet til. Om det skyldes, at vennerne fra V har bedt JV om ikke at udstille partiets slingrekurs i denne type sager - eller at JV har andre grunde til at behandle sagen anderledes, er uvist. 

Vi har svært ved at se logikken. Kan du?

Du kan læse meget mere her: Dybbøl Banke Skansegården