Peter Erik Hansen har været forbundet med virksomheder, der har oplevet konkurser igen i år. 

Imidlertid vurderer en af landets førende banker, som normalt prioriterer etik og sunde governance-principper i deres signaler, stadig hans værdi som betydelig.

Årsagen er uklar, men det kan skyldes hans langvarige rolle som formand for repræsentantskabet eller en mere pragmatisk holdning, hvor man fokuserer på hans evne til at udføre arbejdet. Repræsentantskabet har for nylig valgt en af Peter Erik Hansens nære lokale venner, Ellen Trane Nørby, ind i bestyrelsen.

Både kammerherre Jørgen Mads Clausen samt Sønderborg Erhvervsklub støtter op om hans initiativer.

Selvom han ikke længere kunne bevare formandsposten i Jyske Fynske Medier, er det uklart, om årsagen hertil var de omfattende fyringer, historisk store tab, mistet troværdighed, eller en helt anden faktor. Det kan også være, at det simpelthen var tid til at udforske nye muligheder.

Det synes, at Peter Erik Hansen drager fordel af sine venskaber i Sønderborg, og der er tilsyneladende ingen interesse i at undersøge hans mange involveringer.

Er Venstre ansvarlig for unødige udgifter i Sønderborg Kommune? Dette spørgsmål opstår i forbindelse med en sag omkring brugen af billeder fra kommunens hjemmeside på vores Facebook-side, herunder et billede af tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Peter Hansen.

Baggrund

Skansegården-sagen opstod, da byrådsmedlem Peter Erik Hansen indgav en klage over anvendelsen af et officielt pressefoto fra Sønderborg Kommune på Skansegårdens Facebook-side. Sagen involverede kommunens embedsmænd og kostbare eksterne advokater i mere end et halvt år, før kommunen erkendte, at der ikke var nogen sag. Alligevel er sagen aktuelt behandlet af Ankestyrelsen, og udgifterne fortsætter med at stige.

Venstres rolle og yderligere klager

Ud over Peter Erik Hansens klage har to yderligere Venstre-politikere, Daniel Staugaard og Thomas Worm Larsen, indgivet klager i forbindelse med sagen. Dette har ført til ekstra omkostninger og ressourceforbrug fra kommunens side.

Sønderborg Kommune bad os om at fjerne billederne af Peter Hansen og stoppe enhver brug af billedet, med trusler om retslige skridt.

Der er klaget til Ankestyrelsen og Folketingets Ombudsmand om, at kommunen ikke havde en saglig kommunal interesse i at føre sager om anvendelsen af billederne af kommunalbestyrelsesmedlemmerne og at dette strider imod almenyttighedsprincippet.

Ankestyrelsen afviste at rejse en tilsynssag, og sagen er nu sendt tilbage til Sønderborg Kommune. Ombudsmanden har bedt kommunen om at tage stilling til synspunkterne og forholde sig til dem.


Venstres nye byrådskandidat, Kjeld Stærk, påpegede i et debatindlæg i JydskeVestkysten, at administrationsomkostningerne i Sønderborg Kommune er blandt landets højeste i forhold til kommunens størrelse.

Er Venstres byrådsmedlemmers brug af administrationen til private korstog en del af årsagen? Overvej den langvarige kamp mod Skansegården.

Peter Erik Hansen –  Foto: Sønderborg Kommune