P-huset
Nørre Havnegade 42, 6400 Sønderborg

19.06.2019 (onsdag)

”Der foreligger en forespørgsel fra BMC Holding Nordborg A/S (BMC) om køb af parkeringshuset ved havnen.

Forvaltningen foreslår at udbyde parkeringshuset til salg. Økonomiudvalget skal derfor beslutte, om ejendommen skal sælges og vilkår herfor.”

24.06.2019 (mandag)

01.07.2019 (mandag)

Udbud på kommunens hjemmeside:

09.07.2019 (tirsdag)

Undervejs i udbudsprocessen finder kommunen ud af, at der ikke er etableret handicap p-pladser, og træffer hurtig en afgørelse stilet til sig selv:

09.07.2019 (tirsdag)

     Man opdager også, at der er er verserende byggesag, der ikke er afsluttet undervejs, så den skynder man sig også at få afsluttet:

15.07.2019

Budfrist udløber, og der er kommet ét bud på minimumsprisen.

19.06.2019

Salg af Parkeringshuset:
Lukket Punkt 28: Godkendelse af salg af ejendom

29.09.2019

Hans Lindum Møller spørger til om der overhovedet har været et udbud:

09.06.2020

I forbindelse med den efterfølgende tinglysning af overdragelsen spørges Forsvaret om at relaksere ift. gevinstklausul:

11.06.2020

Brev fra advokat Claus Plum, Advokaterne Kongevej 64 pva. BMC om gevinstklausulen:

09.07.2020

Mail til Forsvaret (Kommunens opgørelsen viser et tab på 9,6 mio. kr.):

11.12.2020

Ca. 1 ½ år efter udbuddet mangler Sønderborg Kommune tilsyneladende den deponerede købesum, og advokat Claus Plum, Advokaterne Kongevej 64 skriver pva. BMC:

12.04.2021

Af tingbogen fremgår, at Forsvaret relakserer servitut om gevinstklausul fsv. angår Nørre Havnegade 42, men det fremgår ikke at det modtagne materiale, hvorledes Forsvaret har forholdt sig til Sønderborg Kommune om, at:

Af bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, da følger det af § 4:

 Annonceringen skal være egnet til at sikre, at oplysning om det offentlige udbud kan komme til en bred kreds af mulige tilbudsgiveres kendskab.

 

Af den tilhørende vejledning følger:

Det vil ikke være i overensstemmelse med bekendtgørelsen, hvis annonceringen f.eks. sker på kommunens hjemmeside i et sådant tidsrum og med en sådan placering, at de potentielle tilbudsgivere ikke har en rimelig mulighed for at blive bekendt med udbuddet

 

Hvor mange, der læser kommunens hjemmeside, har mulighed for i løbet af 14 dage at byde minimum 55 mio. kr. for en ejendom?

Et lille kuriosum, ejendommen er fortsat noteret som et ubebygget areal, og i 2023 betales der ejendomsskat på kr. 16.999,83!

Afgørelse om agtindsigt

Vores dokumentation: