Nedrivningstilladelse til bevaringsværdig bygning fra år 1900 – Brillevej 9, Egernsund

Denne solidt udseende enfamiliesbolig på hjørnet af Brillevej og Benediktesvej i Egernsund, blev opført i år 1900. Bygningen fremstår i blank gulstensmurværk med rødstenssokkel og har en beskeden detaljeringsgrad. Bygningskroppen er kompakt og mod gaden står den symmetrisk opbyggede facade intakt; dog med ét-fagsvinduer og dør fra 1990’erne, der ikke er tilpasset den oprindelige byggestil.

Sønderborg Kommune vurderer: ”at en nedrivning af den konkrete ejendom hverken vil svække bebyggelsesmønstret eller oplevelsen af området som helhed, da nærområdets oprindelige struktur er opløst som følge af parcelhusudbygningerne fra 1970’erne og 1980’erne, der dominerer. Endvidere er bygningen ingen bemærkelsesværdig repræsentant for stilperioden. På den baggrund er det vores vurdering, at bygningen kan nedrives, som ansøgt.”

Ingen i det kendte trekløver (Venstre, Dansk Folkeparti og JydskeVestkysten), der kæmpede mod nedrivningen af den faldefærdige ejendom Skansegården har fundet interesse i sagen.