Nedrivningsansøgning blev godkendt…
helt efter drejebogen

Da der blev ansøgt om nedrivningstilladelse til stuehuset på Spangsmosevej 29, Broballe, 6430 Nordborg, var der ingen protester fra Venstres og DFs repræsentanter i Teknik og Miljøudvalget. Sagen fangede heller ikke JydskeVestkystens interesse. Stuehuset var opført i år 1900 og havde en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen.

Kommunens forvaltning skrev dengang: ”Ejendommen er beliggende i Broballe der, i Kommuneplan 2013-2025 for Sønderborg Kommune, er udpeget som bevaringsværdig landsby.Byen afspejler en lang række væsentlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, og navnlig langs det gamle hovedstrøg, Spangsmosevej, findes en række af byens ældste gårde. Heriblandt er den pågældende ejendom, som således har en væsentlig betydning for oplevelsen af bymiljøet.”

Alligevel anbefalede man en tilladelse til nedrivning. Venstres og DFs holdning til nedrivning af bevaringsværdige ejendomme har været helt konsekvent i alle sager - bortset fra i tilfældet med Skansegården, hvor de gennemtvang en afstemning i byrådet for at forhindre en nedrivningstilladelse. De har aldrig fortalt hvorfor.