Nedrivning af bevaringsværdig bygning fra år 1748
– Egen Møllevej 3

En spændende bygning, der vidner om både historie og forfald. Bygningen er opført som en kompakt bygning med en kvadratisk grundform og et helvalmet stråtag. Frontfacaden fremstår lav og med trukket gesims samt murværk i gule flensborgtegl, hvor gavlenderne er opbygget med bindingsværk. Konsekvensen af nedrivningen er, at nærområdet mister én af de tilbageværende bygninger, der markerede det oprindelige vejforløb og samtidig udgør en del af den oprindelige bebyggelse omkring Egen Mølle. Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen.

Sjovt nok begrundes nedrivningstilladelsen med stort set samme ordlyd, som fandtes i teknikernes rapport om Skansegården.

Egen Møllevej 3 står tom og tjener kun som levested for skadedyr til gene for ejendommens brugere. Gavlenderne er flere steder ved at falde ud og udgør en sikkerhedsrisiko. Bygningens tag, tagkonstruktion samt større dele af bindingsværket og murværket står ikke til at redde, og alle bygningens tekniske installationer er forældede. 

Forvaltningen vurderer, at bygningen ikke kan gøres beboelig igen, uden at det vil medføre en komplet genopførsel. Endvidere lægger forvaltningen vægt på, at en nedrivning hverken vil svække bebyggelsesmønster eller oplevelsen af området som helhed. Bygningen er desuden ikke en unik repræsentant for stilperioden og fremstår i en sådan grad af forfald, at den skæmmer nærområdet.


Denne sag adskiller sig dog fra sagen om Skansegården på et enkelt punkt.
I tilfældet Egen Møllevej 3 var der ingen protester mod nedrivning fra Venstres og DFs repræsentanter i Teknik og Miljøudvalget. Sagen pirrede heller ikke interessen hos landsdelens store regionale mediehus.