Når aben sendes videre!

Da staten besluttede at sætte Skansegården til salg, var det fordi, at det var bydende nødvendigt at gøre noget. Valget stod mellem: En restaurering, hvilket var noget nær umuligt, og man vurderede at det ville koste mellem 4 og 7 millioner kroner - en nedrivning, hvilket ville være en hvepserede man ikke ønskede at stikke hånden i – eller et salg, der kunne sende aben videre.

Naturstyrelsen spurgte også Fonden Dybbøl Banke til råds om enten en nedrivning eller et salg. Formentlig var man mest tilbøjelig til at anbefale en nedrivning, men man drøftede, at det ikke ville være passende, at en offentlig institution, som ejer, i samarbejde med Museum Sønderjylland rev en bevaringsværdig bygning ned. Derfor var den eneste mulighed tilbage, at man fra fondens side indstillede til et salg.

Venstremanden Claus Klaris var med i beslutningen om salget af Skansegården, og da beslutningen blev taget, blev der lagt en plan for, hvordan salget skulle ske, og hvilken køber man ønskede sig.

Kort fortalt ønskede man en engageret køber, der ville være i stand til at gøre noget ved den misligholdte bygning, og man havde sikkert også vurderet, at en restaurering var usandsynlig. Faktisk stod der i salgsmaterialet for ejendomsmægleren, at ejendommen havde: ”God sokkelstørrelse til nyt byggeprojekt.”

Denne forhistorie var Charles Ginnerskov ikke bekendt med, da han i august 2018 bød på ejendommen og blev højestbydende ved statens udbud. På mange måder var han dog den engagerede ejer, som Museum Sønderjylland næsten 4 år tidligere havde anført, at Skansegården krævede.

Så da Forvaltningen i Sønderborg i denne uge bad os om, med kort varsel, at komme med et svar til deres varsling og partshøring af § 14 forbud på ejendommen Skansegården var det meget naturligt at henvise til, at vi vælger at efterleve det, som Venstremanden Claus Klaris var med til at beslutte inden salget af Skansegården.

Claus Klaris er kendt som en mand, der sætter sig ind i sagerne: en vellidt politiker, der har opnået mange personlige stemmer. Så vi sætter vores lid til, at Claus Klaris kan være fornuftens stemme i partiet Venstre, hvor den tidligere borgmesterkandidat og nogle partifæller åbenbart har svært ved at erkende, at Skansegården ikke er fredet. Skansegården ligger i området for Dybbøl-fredningen. Jurister vurderer, at det først og fremmest er landskabet på Dybbøl Banke, der er fredet. Bygninger på arealet er ikke fredet, men kan være vurderet bevaringsværdige i varierende grad efter den såkaldte SAVE-metode.

Det er dog tidligere set at medlemmer af Venstre, der har en holdning, får en helt anden, når den tidligere borgmesterkandidat har blandet sig. Da vores intentioner dog stemmer godt overens med den plan, som Claus Klaris var en af arkitekterne bag, håber vi at fornuften sejrer i partiet Venstre.