Længehus fra 1756
– nedrivningstilladelse til bevaringsværdig bygning 

I denne sag vægtes det faktum, at ejendommen ikke er synlig fra offentlig vej, som en af grundene til at anbefale en nedrivning. Skansegården ligger også godt skjult i terrænet. Det gjorde dog dengang ikke indtryk på Venstres og Dansk Folkepartis repræsentanter i Teknik og Miljøudvalget.

Ejendommen Arnbjergvej 38 består af et længehus fra 1756 med beboelse mod vest og en tidligere stald i bygningens østlige ende. Ejendommen ligger i den nordøstlige del af landsbyen Lavensby. Bygningen fremstår med en afdæmpet detaljeringsgrad og er opført med bindingsværk mod syd og øst, samt hvidpudset murværk mod nord og vest, hvor de mest fremtrædende detaljer er det tilbageværende bindingsværk og kampestenssokkel. En tilladelse til nedrivning vil medføre, at en af områdets ældre bygninger forsvinder.

I nedrivningstilladelsen anføres det at:
”Konsekvensen ved et forbud vil være, at bebyggelsen skal bevares i det omfang, det teknisk set er muligt. Imidlertid er det forvaltningens vurdering, at bebyggelsen fremstår med en svækket originalitet og bevaringsværdi samt med en placering, der gør, at den ikke er synlig fra offentlig vej og derved ikke udgør en væsentlig del af nærmiljøet.”