Korrespondance med Journalist Lasse Højsgaard og chefredaktør Christian Lindhardt

Vi delte et opslag om mediet Journalistens artikel: ”Rige aktivister sætter dagsorden med egne medier.” Facebook siden Dybbøl Banke Skansegården var i artiklen nævnt som 1 ud af 4 eksempler på private initiativer i gravende journalistik.

Der har siden været en del debat om artiklens præmis. For at skabe fuld åbenhed omkring vores deltagelse i artiklen, fremlægger vi her vores korrespondance med Journalist Lasse Højsgaard og chefredaktør Christian Lindhardt.

Den man. 10. jan. 2022 kl. 14.54 skrev Lasse Højsgaard <lah@journalisten.dk>:

Hej Charles og godt nytår

På fagbladet Journalisten vil vi lave en historie om privatpersoner, der har etableret egne mediekanaler for at undersøge og skabe offentlighed om specifikke sager.

Hovedhistorien handler om Rasmus Visby, som har lavet podcasten 'Visbys verden', hvor han har afsløret ting fx omkring det offentlige selskab Hillerød Forsyning.

Men vi vil også nævne FB-sitet Skansegården og de historier, I har gravet frem og offentliggjort her.

Kunne jeg få dig til at udtale dig til artiklen om baggrunden for sitet og om du tænker, det har været indsatsen værd?

Venligst

Lasse Højsgaard

/Journalisten

Fra: Charles Ginnerskov

Sendt: 11. januar 2022 13:53

Til: Lasse Højsgaard <lah@Journalisten.dk>

Emne: Re: Venstre mand truer med politi og advokat...

Til Lasse Højsgaard

Hej Lasse

Godt Nytår.

Her er et ultrakort sammenkog af sagen om Skansegården, som nu har strakt sig over adskillige år og udviklet sig til at handle mere om ytringsfrihed, nepotisme og magtmisbrug - end om en simpel byggesag.

Hvis du selv sakser i min tekst, vil jeg gerne have mulighed for at se, hvad du skriver - før det bliver offentliggjort. Hvis jeg føler, at du har en anden agenda, end den du beskriver i din mail - forbeholder jeg mig retten til at trække min udtalelse herunder tilbage.

Med venlig hilsen

Charles Ginnerskov

Incitamentet for at starte mit FB-site Dybbøl Banke Skansegården var, at jeg havde brug for et medie, hvor jeg kunne tage til genmæle mod en målrettet kampagne startet af en lokal erhvervsmand og byrådspolitiker. Kampagnen havde det sigte at forhindre, at jeg fik mulighed for at genopbygge Skansegården, en ejendom, jeg havde købt af naturstyrelsen på en auktion.

Øjensynlig havde den nævnte lokalpolitiker eller en af hans indflydelsesrige venner ønsket ejendommen, og fra det øjeblik hvor det blev kendt, at jeg havde erhvervet den, startede problemerne. Lokalpolitikeren arbejdede utrætteligt (både politisk og mediemæssigt) på at miskreditere min person. Eksempelvis gennem en stribe artikler i JydskeVestkysten.

Da han samtidig sad som bestyrelsesformand i både JydskeVestkysten, i koncernen Jysk Fynske medier og senere også i Den sydvestjydske Venstrepresse (som er medejere af koncernen) - var det ikke muligt for mig at få en fair behandling i disse medier, der (gennem opkøb af lokalmedier) næsten har monopol i denne del af landet.

Derfor begyndte jeg at bruge FB-siden som mit eget medie og tog til genmæle den vej. Ganske enkelt fordi det var den eneste mulighed. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at jeg havde lagt mig ud med et indflydelsesrigt medlem af en gammel loge/mafia af magtfulde personer i Sønderborg og på Als. Folk der ikke var vant til at møde modstand, og som ikke accepterede, at man ikke lagde sig ned og blev kørt over. Sammenholdet er åbenbart ubrydeligt, fordi afsløringer om et enkelt medlem potentielt kan trække alle med ud i lyset. Samtidig havde disse mennesker de magtmidler der skulle til for at gøre livet rigtig besværlig for mig.

Det betød, at jeg oplevede en byge af anklager for skattefusk, misbrug af kommunale pressefotos, krænkelse af lokalpolitikerens værdighed og meget mere. Det resulterede i flere politianmeldelser, henvendelser fra kriminalforsorgen, trusler om polititilhold og fogedforbud, trusler om retsforfølgelse fra kommunen og pression mod mine arbejdsgivere, pression mod erhvervspartnere - og naturligvis angreb fra det nævnte mediehus.

Alle anklager mod mig er i dag afvist og frafaldet. Formålet var ikke domsfældelse, men blot at hæmme ytringsfriheden. Alligevel blev jeg i et år behandlet som kriminel. Alle de jurister, som jeg har rådført mig med, fortæller, at dette forløb, jeg har oplevet, ikke bør finde sted i et dansk retssamfund.

Derfor gravede vi lidt dybere i nogle af de sager, som lokalpolitikeren selv var involveret i. Vores research viste hurtigt, at Sønderborg og Als blev styret benhårdt af en flok bykonger (toperhvervsfolk, politikere, embedsmænd og en enkelt kammerherre, der gennem årtier havde leget med private jetfly, lystyacht og andet dyrt legetøj - tilsyneladende delvist for skatteborgernes penge), og som tilsammen havde hundredvis af tvivlsomme konkurser bag sig. Vores artikler blev underbygget med links til alt vores kildemateriale (CVR-registre m.m.).

Trods de tvivlsomme aktiviteter, havde disse personer åbenbart magt til at påvirke beslutninger hos kommunens forvaltninger, politi og andre offentlige forvaltninger (som jeg desværre ikke har mulighed for at nævne).

Da en stor del af magteliten er koncentreret omkring Erhvervsklubben Sønderborg, iværksatte de en kampagne for at få mig ekskluderet fra dette erhvervsnetværk.

Sanktionerne mod mig fortsætter, og jeg oplever dagligt nye tiltag. Derfor fortsætter jeg naturligvis også aktiviteterne på min Facebook-side. Det har været skræmmende og krænkende for retssikkerheden at opleve, hvor langt disse menneskers magt rækker. Faktisk så langt, at ingen andre medier har turdet røre ved sagen. Man har åbenbart ikke lyst til at gå i krig med en af mediebranchens tungeste spillere.

Det har naturligvis været dyrt at kæmpe imod. Om det har været det hele værd? Måske ikke? Men, under de givne omstændigheder har det været min eneste mulighed.

Charles

Den tor. 10. feb. 2022 kl. 12.09 skrev Lasse Højsgaard <lah@journalisten.dk>:

Hej Charles

Jeg er nu ved at have sammenstykket den artikel i Journalisten, hvor jeg også vil komme ind på sagen om Skansegården.

Der har desværre kun været plads til at bringe et mindre uddrag af den udtalelse, du sendte mig. Derfor sender jeg dig her teksten, hvor den kommer til at indgå, så du kan se den i sammenhæng. Her kan du læse min gennemgang af sagen. Der er tale om en lidt overfladisk gennemgang, da det jo er en lang og indviklet affære, som jeg ikke rigtig har mulighed (tid og plads) for at gå ned i detaljerne omkring. Men hvis der er noget i gennemgangen, som er faktuelt forkert eller misforstået, må du meget gerne gøre opmærksom på det.

Vh Lasse

/Journalisten

[Artiklen starter med at fortælle om podcasterne Visbys Verden og Aktindsigterne - to eksempler på private, der har gravet og afsløret kritisable forhold i den kommunale forvaltning i henholdsvis Hillerød og Aalborg.]

I Sønderborg har byfreden i flere år været forstyrret af en konflikt mellem mangemillionæren Charles Ginnerskov, direktør og tidligere ejer af tele-virksomheden IP Nordic, og Sønderborg Kommune samt i særdeleshed den tidligere formand for teknik- og miljøudvalget, Peter Hansen fra Venstre.

En konflikt, som Charles Ginnerskov har valgt at udkæmpe i offentligheden, men i stedet for at gå gennem de traditionelle lokale medier, har han brugt en stor sum penge på at få sagen udbredt gennem en Facebook-profil.

Striden handler om en bondegård. Skansegården ligger på Dybbøl Banke med en fantastisk udsigt ned over fjorden. I 2018 købte Ginnerskov gården med forventning om at sætte den i stand. Bygningerne var dog så dårlige, at han ændrede planer og i stedet søgte om nedrivningstilladelse med henblik på at bygge et nyt hus. Det samme imidlertid gang i følelser og debat blandt de lokale. Ganske vist var gården ikke fredet, men det var trods alt en gammel gård på en historisk lokation … en nedrivning ville være historieløs vandalisme, mente nogen, og Peter Hansen var en af dem, der åbent argumenterede imod nedrivningstilladelsen, som der var politisk flertal imod.

På det tidspunkt – i maj 2019 – opstod Facebook-sitet Dybbøl Banke Skansegården. Her kunne man i begyndelsen læse om en lang række sager, hvor Sønderborg Kommune havde givet nedrivningstilladelse til bygninger, der i nogle tilfælde var både ældre og mere bevaringsværdige end Skansegården. En dokumentation, der altså antydede forskelsbehandling.

Tonen skulle dog blive endnu mere skarp, da JydskeVestkysten skrev en artikel om, at Skansegården først er blevet købt af Ginnerskovs firma, men senere overtaget af Ginnerskov privat til en langt lavere pris. I artiklen kommenterer Peter Hansen det forhold med citatet: ”Herude i Ragebøl kalder vi det skattefusk”.

Herefter buldrede det for alvor på Facebook-profilen Skansegården.

Ginnerskovs vrede retter sig ikke kun mod Peter Hansen. Også den lokale avis JydskeVestkysten er løbende under skarp kritik for at være upartisk. Peter Hansen er nemlig ikke kun lokalpolitiker i Sønderborg, men også bestyrelsesformand for Jysk-Fynske Medier. Og Charles Ginnerskov har tydeligvis ingen tillid til armslængden mellem bestyrelse og redaktionerne:

”Er den frie presse blot en illusion? Kan 16 millioner sidevisninger tolkes som manglende interesse? Hvorfor er JydskeVestkysten ikke interesseret i stof, der optager så mange mennesker? Hvem ejer medierne? Kan en kaptajn have for mange kasketter?” står der eksempelvis i et opslag, der henviser til det samlede antal sidevisninger på profilen Skansegården.

Til gengæld skriver den daværende Sønderborg-redaktør Halldor Henriksen i en leder: Det er meget muligt, at Charles Ginnerskov i sit samarbejde med andre lokale medier har fået det indtryk, at journalistik kan være til salg, men han tager fejl, hvis han tror, at vi her på avisen lader vores nyhedsformidling præge af politiske interesser eller for den sags skyld størrelsen på folks pengepung”.

I midten af 2020 skiftede flertallet i byrådet og der blev givet tilladelse til nedrivning af Skansegården. Til gengæld har Charles Ginnerskov ikke fået tilladelse til at bygge et nyt hus på grunden.

Imens er tonen på Facebook-sitet blot blevet skærpet med historier om konkursramte selskaber og forretninger, Peter Hansen har været en del af, men også om andre erhvervsmænd i Sønderborg, blandt andet om Danfoss-ejer Jørgen Mads Clausen.

Charles Ginnerskov har på intet tidspunkt udtalt sig til JydskeVestkysten. Til Journalisten har han valgt at give en skriftlig kommentar, hvor han blandt andet forklarer:

”Incitamentet for at starte mit FB-site Dybbøl Banke Skansegården var, at jeg havde brug for et medie, hvor jeg kunne tage til genmæle mod en målrettet kampagne startet af en lokal erhvervsmand og byrådspolitiker. Kampagnen havde det sigte at forhindre, at jeg fik mulighed for at genopbygge Skansegården, Lokalpolitikeren arbejdede utrætteligt (både politisk og mediemæssigt) på at miskreditere min person. Eksempelvis gennem en stribe artikler i JydskeVestkysten. Da han samtidig sad som bestyrelsesformand i både JydskeVestkysten, i koncernen Jysk Fynske medier, var det ikke muligt for mig at få en fair behandling i disse medier.”

Fra: Charles Ginnerskov

Sendt: 10. februar 2022 13:40

Til: Lasse Højsgaard <lah@Journalisten.dk>

Emne: Re: Fleggaard Sagen: Venstre mand truer med politi og advokat...

Hej Lasse

Det virker lidt som om, at du ikke har brugt tid på at sætte dig ordentligt ind i det materiale, jeg har sendt dig. Jeg forstår godt at sagen er kompleks, men jeg synes, at din sparsomme spalteplads kan bruges bedre.

Du kommer jo elegant uden om Peter Hansens mange udspil i konflikten (eksempelvis de falske anmeldelser, politisagen, billedsagen m.m.). Her ser jeg i øvrigt helt bort fra hans omfattende konkursrytteri. Desuden glemmer du at fortælle, at det var JydskeVestkysten, der, med et halvt hundrede stærkt farvede artikler, startede konflikten - før jeg overhovedet tog til genmæle.

Jeg ved heller ikke, hvor troværdigt det er at bringe Halldor Henriksen på banen. Han dummede sig så grundigt i den sag, at JV måtte bringe et dementi - og Halldor måtte søge et nyt job.

Desuden finder jeg det dumt og sensationshungrende at kalde mig mangemillionær. Jeg er en lille fisk rent økonomisk sammenlignet med de tunge erhvervsfolk, jeg er oppe mod. Jørgen Mads Clausen er en af verdens rigeste personer. Resten af Sønderborgs magtelite mangler heller ikke midler. Så jeg forstår ikke helt, hvorfor min økonomi er mere interessant end deres.

Citaterne du har brugt, ser dog ud til at være korrekt gengivet.

Venlig hilsen

Charles

Fra: Lasse Højsgaard <lah@journalisten.dk>

Date: tor. 10. feb. 2022 kl. 14.06

Subject: Sv: Fleggaard Sagen: Venstre mand truer med politi og advokat...

To: Charles Ginnerskov

Hej Charles

Tak for hurtigt svar. Jeg forstår godt, det kan virke lidt overfladisk, men det er desværre de rammer, jeg har fået af redaktøren i denne omgang. Jeg tager dine bemærkninger til overvejelse.

Vh Lasse

Den fre. 11. feb. 2022 kl. 14.07 skrev Christian Lindhardt <cli@journalisten.dk>:

Hej Charles Ginnerskov

Du har talt med Lasse Højsgaard til en artikel hos os.

I den forbindelse vil jeg høre, om vi kan få lov at bruge det vedhæftede foto – og hvis ja, om du kan sende det uden de blå kanter.

Vi vil i givet fald også meget gerne have navnet på fotografen.

Hav en god weekend

Bh Chr

Christian Lindhardt, chefredaktør

Tlf.: +45 31 18 09 96

Journalisten · Gammel Strand 36 · 1202 København K · journalisten.dk

Fra: Charles Ginnerskov

Date: fre. 11. feb. 2022 kl. 17.25

Subject: Re: Foto

To: Christian Lindhardt <cli@journalisten.dk>

Hej Christian

Nej, I kan ikke bruge mit foto. Jeg føler ikke, at I har været oprigtigt interesseret i at fortælle, hvad denne historie handler om.

Den har masser af interessante vinkler, I kunne have taget fat i: Eksempelvis at en lokalpolitiker og notorisk konkursrytter, der er placeret på en af de mest magtfulde positioner i den danske mediebranche, bruger sine magtbeføjelser til at undertrykke ytringsfriheden (blandt andet gennem falske politianmeldelser, sagsanlæg og et halvt hundrede angreb gennem det medie, han er bestyrelsesformand i). Og ja… det er alt sammen dokumenteret i de aktindsigter og data, vi har lagt frem.

I stedet fokuserer I på, at fortælle at jeg er mangemillionær, og at jeg har brugt store summer på at fortælle min sag. Faktisk får I det til at lyde, som om begge dele er en smule suspekt.

I bruger desuden den lidet troværdige Halldor Henriksen til at forsikre verden om, at JydskeVestkysten ikke er Peter Hansens forlængede arm. Det vil vække en del morskab i det sønderjyske.

Jeg har påtalt nogenlunde de samme ting over for Lasse (kopi af mail sendt), men han sender aben videre til dig.

God weekend

Charles