Kommunen nægter aktindsigt
– men så kom Ankestyrelsen på banen

Bilag - Afgørelse om aktindsigt samt klage til Ankestyrelsen (13.1.2023).pdf

Fra: Jacob Fabritius de Tengnagel
Sendt: 16. januar 2023 10:04
Til: 'Thea Elmtrup Augustenborg' <thau@sonderborg.dk>
Emne: SV: Afgørelse om aktindsigt


Hej Thea

Jeg forsøgte at ringe til dig i fredags uden held. Jeg har et afklarende spørgsmål til afgørelsen Sønderborg Kommune har truffet.

Afgørelsen er rettet og stilet til mig personligt. Er det korrekt forstået? Eller skulle den have været rettet til min klient, som jeg som advokat repræsenterer i denne sammenhæng i forbindelse med mine mails af 21.12.2022 – Castra ApS?

Hvis afgørelsen ikke er rettet mod mig personligt, så skal jeg hermed på egne vegne opfordre jeg til at genoptage sagen og sørge for at tilrette afgørelsens adressat. Hvis afgørelsen er rettet mod mig personligt, så kan nærværende betragtes som en klage på egne vegne, og som I bedes videresende til Ankestyrelsen.


Med venlig hilsen
Jacob Fabritius de Tengnagel
Associeret partner, advokat (H)

focus-advokater.dk

Klage til Ankestyrelsen (24.1.23).pdf

10. Februar 2023

Til Tilsynet

Jeg har på vegne af Castra ApS sendt vedhæftet klage til Sønderborg Kommune den 26. januar 2023, som vedhæftet, og jeg har intet hørt retur siden, hvorfor jeg tillader mig at sende klagen direkte til Ankestyrelsen. Jeg går ud fra, at Sønderborg Kommune i øvrigt sørger for at oplyse sagen overfor Tilsynet i det omfang, der måtte være behov herfor.

 

Med venlig hilsen
Jacob Fabritius de Tengnagel
Associeret partner, advokat (H)

focus-advokater.dk

10. februar 2023

Kære Jacob Fabritius de Tengnagel,

Sønderborg Kommune har modtaget din klage af 26. januar 2023. Din klage indeholder et betydeligt antal konkrete klagepunkter, som vi har undersøgt forholdene omkring. Dette har medført et vist tidsforbrug, hvorfor vi ikke har kunnet nå at vende tilbage inden for fristen for videresendelse i offentlighedsloven § 37, stk. 2, jf. § 38, in fine.

Ved vores undersøgelse er vi blevet opmærksomme på, at din klient har en aktiv sag om lokalplanlægning, hvor din klient tilbage i august 2022 bliver anmodet om at redegøre for parkeringsforhold i forbindelse med ansøgning om udvidelse af motel. På denne baggrund er det min vurdering, at din klient har en særlig interesse i parkeringsforholdene i området.

Da der er flere af jeres anmodninger, der angår parkeringsforhold, vil vi genvurdere jeres fem anmodninger af 21. december 2022.

Grundet henvendelsernes omfang og kompleksitet, kan vi dog først nå at svare på de fem anmodninger om 14 dage.

Jeg orienterer Ankestyrelsen om beslutningen om en genvurdering.

 

Venlig Hilsen 

Sønderborg Kommune
Byrådssekretariatet og Jura

Thea Augustenborg
Juridisk konsulent
Mobil: 51 44 54 08
thau@sonderborg.dk

www.sonderborgkommune.dk