Hvorfor har Danmarks største regionale mediehus aldrig stillet disse spørgsmål?

Moral er godt, men er dobbeltmoral dobbelt så godt? Hvorfor afslører JydskeVestkysten nogle virksomheders regnskaber, mens andre helt overses?

43 virksomheder er afgået ved døden, men hvem betalte begravelsen? Er det kun rockermiljøet, der bruger tæskehold? Kan en lokalpolitiker virke mere skræmmende end militante religiøse ekstremister? Læs mere og vurdér selv.

Vi har gennem flere artikler sat fokus på en del forhold omkring den sønderjyske erhvervsmand og lokalpolitiker Peter Hansens (V) erhvervskarriere: hans mange bedrifter og hans evne til at kombinere det politiske arbejde med personlige ambitioner og egne erhvervsinteresser. Vi har også nævnt, at han har efterladt et utal af konkurser, likvidationer og tvangsopløste virksomheder bag sig.

En del af artiklerne har været indrykket som annoncer i landsdækkende og regionale medier. Da en af disse artikler havde været bragt i Morgenavisen JyllandsPosten, valgte avisen få dage senere at trække artiklen tilbage og bringe en ny artikel, hvor de undskyldte, at vores indlæg overhovedet var blevet publiceret.

Mediet, der tidligere havde mod til at offentliggøre nogle meget omtalte tegninger af en islamisk profet, undskyldte, at de havde formidlet vores ironisk humoristiske hyldest til en lokalpolitiker, der ud over sine erhvervsaktiviteter også er bestyrelsesmedlem (og kommende bestyrelsesformand) i mediehuset Jysk Fynske Medier, der er landets største modtager af mediestøtte.

JyllandsPosten frygter ikke religiøse fanatikere, men de frygter åbenbart PH og hans indflydelsesrige venner.

JydskeVestkysten, som er ejet af Jysk Fynske Medier, bragte derefter en stor reportage om JyllandsPostens undskyldning – og sørgede for, at den blev publiceret på alle deres platforme. Kort fortalt forsøgte de at gøre alt for at miskreditere eller stoppe vores artikel.

Men ud kom den!

Artiklen blev naturligvis alligevel publiceret via denne Facebook-side. I skrivende stund har 410 personer kommenteret artiklen, mens 623 har delt den videre. En rød tråd i kommentarerne er forbløffelsen over, at ingen andre journalister har kigget på disse ting før.

Hvorfor kommer tabloidpressen ikke på banen og graver i PH’s svært gennemskuelige erhvervshistorik eller i det nære forhold mellem Venstre og JydskeVestkysten/Jysk Fynske Medier?

Den korte forklaring er nok, at der er et stort sammenfald i ejergruppen på store dele af den danske mediebranche. F.eks. ejer JyllandsPosten/Politiken også EkstraBladet.

Hjælp og inspiration til den pressede mediebranche

Det mest forbløffende er, at JydskeVestkysten, der ellers er moralens vogter i forhold til mange andre af landsdelens virksomheder, ikke har stillet Peter Hansen et eneste dybdegående spørgsmål.

Vi formoder, at JydskeVestkystens manglende indsats skyldes ressourceproblemer. Det er jo omkostningstungt at lave seriøs og uafhængig journalistik, og måske rækker koncernens daglige mediestøtte på 176.000,- kroner ikke helt. Derfor har vi lavet en lille liste af emner og spørgsmål, der kan hjælpe dem godt på vej.

Idéerne er også til inspiration for rigtige journalister fra den frie og uafhængige presse.

Hvorfor er der så mange lig i lasten?

Når en mand har siddet i bestyrelse eller direktion i 43 virksomheder, der er blevet opløst – i 21 tilfælde i form af konkurs, likvidation eller tvangsopløsning, bør det så ikke få en lille alarmklokke til at ringe?

Når virksomheder lukkes ved tvangsopløsning, er det som regel skatteyderne, der kommer til at betale for oprydningen. Havde det været en hvilken som helst anden erhvervsdrivende, der havde en så interessant historik, ville journalisterne stå i kø for at stille nærgående spørgsmål – eller grave lidt på den kirkegård, hvor alle de døde virksomheder er stedt til hvile.

Hvorfor er JydskeVestkystens erhvervsdækning selektiv?

JydskeVestkysten gør altid et stort nummer ud af at offentliggøre lokale virksomheders regnskaber – ofte til stor ærgrelse for erhvervsdrivende, der føler sig udstillet i den offentlige gabestok. Men til dato har JydskeVestkysten aldrig kigget på regnskaber for Peter Hansens firma Cormall Agro Holding A/S. Hvorfor mon?

Er det ok at JydskeVestkysten agerer tæskehold for Venstre?

Vi har bragt fokus på sager, hvor Venstre og JydskeVestkysten gør fælles front mod en politisk modstander eller en lokal erhvervsdrivende.

Sagen om Skansegården og Notatsagen fra 2017 om Trine Lindén, som dengang var politisk aktiv i Det Konservative Folkeparti, er glimrende eksempler på det effektive samarbejde. Der findes masser af info og dokumentation om begge sager på vores Facebook side.

Bruges mediestøtten til seriøs journalistik eller til at generere større overskud?

Formålet med mediestøtten er ifølge Kulturministeriet: ”at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.”

Jysk Fynske Medier er Danmarks største modtager af mediestøtte. Alligevel flytter de arbejdspladser til Malaga og har robotter til at skrive en del af det redaktionelle indhold. Naturligvis for at spare lønomkostninger.

I 2019 havde de dog rekordoverskud. Alligevel har rigtig mange medarbejdere fået en fyreseddel i 2020. Bruges mediestøtten til at lave uafhængig seriøs journalistik, profit til ejere og andelshavere eller til camoufleret partistøtte? Føler du, at midlerne anvendes til at styrke den demokratiske debat?

Fortsættelse følger

Vi har mange flere spændende spørgsmål i ærmet. Derfor er dette sikkert ikke det sidste indlæg herfra. Bolden er dog kastet op til nysgerrige journalister og alle andre, der har lyst til at debattere de nævnte emner.