Hus fra 1864.
Møllestedgård, Vestermark 7, Kær, 6400 Sønderborg

Hus fra 1864 - Møllestedgård en gård ejet af Sønderborg Kommune, som er en udflyttergård fra 1794. Gården ligger på Kær Vestermark. Sønderborg Kommune købte området i 2014, hvorefter det blev fredet.

"Møllestedgård er opført i 1864 og er den sydligste gård på det tidligere militære øvelsesområde nord for Sønderborg. Gården vurderes at have historisk værdi, idet den udgjorde den sydligste del af kampen om Als.

Sønderborg Kommune noterede i 2015, at ”Bygningerne er i god stand med funktionelt køkken og mødelokaler”. De blev da brugt af Hjemmeværnet og af Historiecenteret til opbevaring af gamle kanoner." 

Kilde: jv.dk


Mindesten for korporal Hammerström og konstabel Frederiksen ligger ved Møllestedgård. Stenen er rejst af "Kommiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige".