Det betyder noget, hvem der spørger?
Stegvej 2, Nordborg

Endnu en tilladelse til nedrivning af et bevaringsværdigt hus fulgt op af en tilladelse til at opføre et moderne hus med flot havudsigt. Vi anfægter ikke, at det nye hus sikkert tager sig bedre ud, end den bygning det erstatter. Vi undrer os blot over, hvor let og smidig sagsbehandlingen i denne sag har været sammenlignet med Skansegården og spekulerer over, hvorfor ingen i alliancen Venstre, DF og det regionale mediehus har vist interesse for denne sag.

Sønderborg Kommune skrev: ”Ejendommen er fra 1926, men har sidenhen været underlagt flere ombygninger, således at ejendommen i dag fremstår meget lidt original. Ejendommens stuehus er registreret med en bevaringsværdi på 5 ifølge SAVE-skalaen.”

Sagen var yderligere kompliceret af, at den kystnære beliggenhed krævede en dispensation fra Kystdirektoratet. Alligevel blev tilladelsen til nedrivning givet og fulgt op af en tilladelse til at bygge et nyt hus på grunden: ”Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på 235 m2, inkl. den overdækkede og lukkede terrasse på 20 m2 og det overdækkede indgangsparti. Derudover tillades et skur på 20 m2.”

Eneste krav til nybyggeri var:

Altså overhovedet ingen krav til at bygge i samme stil.


Krav til Skansegården

Der er ingen lokalplan for området Skansegården ligger i, og placeringen er ikke underlagt kystdirektoratet, som er kendt for at have mange regler og restriktioner. Til gengæld er beslutningsprocessen omkring ejendommen underlagt en Teknisk forvaltning, hvor det udefra opleves som om, at Venstre styrer slagets gang.

I skærende kontrast til det ovennævnte projekt har en halv snes reviderede projektbeskrivelser af et nybyggeri på Skansegården endnu ikke tilfredsstillet forvaltningen. I øvrigt til trods for at ingen af Skansegårdens naboer har været pålagt lignende restriktioner.


Her kan du her se et beskedent udvalg af den uendelige liste af krav, forvaltningen har stillet til projektet:

Der er naturligvis mange flere punkter på denne liste. Du kan se nogle af de mere underholdende på dette link: