Byhus fra 1880
– Nedrivningstilladelse til bevaringsværdigt byhus

Stien 2 er opført som et historicistisk byhus i 1880 og fremstår i pudset murværk med hvide murværksdetaljer og gesims. Byhusets facader fremstår velproportionerede og med taktfaste vinduer og døre, der er udført med buestik samt profilerede sålbænke og vinduesåbninger. Bygningens nord- og sydvendte facader er ligeledes prydet med en frontgavl mod vest, der gør, at bygningen syner af en 2 etages bygning mod Storegade. Byhuset er registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen.


Ejer begrunder sin nedrivningsansøgning med, at bygningerne i en længere periode ikke er blevet tilstrækkeligt vedligeholdt og derfor er i dårlig forfatning. Ejer ønsker at opføre nye boliger på matriklen. 


Citat fra forvaltningens afgørelse:
”Nedrivning af ejendommen vil svække nærmiljøet i Broager midtby yderligere, da bygningen har en rumdannende virkning. Ydermere vil en af de ældre bygninger i Broager gå tabt, hvor en ny bygning ikke vil kunne erstatte den autenticitet og historie bygningen besidder, hvilket ligeledes styrker synligheden af byens udviklingshistorie. I dette specifikke tilfælde, vurderer forvaltningen dog, at det tab af kulturarv, der finder sted ved en eventuel nedrivning vil være minimalt, og forvaltningen anbefaler derfor tilpasning af en ny bygning.”


Denne bygning forsvinder også i glemslen uden protester eller interesse fra Venstre, Dansk Folkeparti og det regionale mediehus. 

Det mest interessante i sagen er måske, at den kommunale sagsbehandler i denne sag vejleder ansøgeren i, hvordan han lettest får sagen godkendt i Teknik- og Miljøudvalget. Den løsningsorienterede sagsbehandler vil vi gerne have på byggetilladelsen til Skansegården. Nej… vent. Det har vi jo allerede ;0)