1-2-6 og 18!
Der er forskel på bygninger – og folk

Indimellem kan man undre sig over, om nyhedsstrømmen i medierne afspejler den reelle interesse blandt læserne og i lokalområdet generelt – eller om den redaktionelle linje påvirkes af politiske eller personlige motiver.

Et helt aktuelt eksempel, der giver anledning til nogen refleksion, er JydskeVestkystens ildhu i dækning af sagerne om nedrivning eller renovering af bevaringsværdige ejendomme i Sønderborg.

Eksempelvis afslører en søgning på JydskeVestkystens egne medier, at de kun har bragt en enkelt artikel om sagen om Strandpavillonen, mens sagen om SOLO Margarinefabrikken havde drivkraft nok til to artikler.

Historien om nedrivningen af Teknikum på Blegen og opførelsen af et etagebyggeri på grunden var en sag, der lokalt satte sindene i kog i 4-5 år.

Der var ikke mindre end 37 indsigelser mod projektet. De kom overvejende fra beboerne i området. To af disse var underskrevet af 104 personer. Desuden var der en indsigelse fra Grundejerforeningen Blegen. Dette slag kunne ikke desto mindre formidles gennem 6 artikler.

Det tunge skyts er kørt i stilling

Til gengæld har det nævnte medie sat alle kræfter ind på at dække den aktuelle sag om Skansegårdens nye ejer, Charles Ginnerskovs planer for nedrivning af bygningerne og opbygning af et nyt hjem på stedet.

Modstanden mod projektet har på ingen måde været delt af fagfolkene fra Museum Sønderjylland og Fredningsnævnet, og har primært bestået af en tidligere borgmesterkandidats støjende, men sjældent faglige, udgydelser på sociale medier.

Sammenholdt med, at der ikke har været én eneste officiel indsigelse mod projektet, virker det påfaldende, at JydskeVestkysten har bragt ikke mindre end 18 artikler om sagen. Flere af dem har været forsidestof.


Problematisk presseetik?

Hvis du efter simpel hovedregning spekulerer over, om der er urent trav og personforfølgelse i denne sag, kan vi mane den bekymring til jorden.

Den tidligere nævnte borgmesterkandidat sidder i Jysk Fynske Mediers bestyrelse – men heldigvis oplyser JydskeVestkystens redaktør, at det ikke har nogen indflydelse på avisens redaktionelle linje. Da JydskeVestkysten er medlem af Pressenævnet, formoder vi at en sådan udtalelse både er velovervejet og troværdig.

Efterskrift: Vores talangivelse af sager er baseret på søgninger på artikler, hvor nedrivning af bevaringsværdige bygninger var temaet. Der kan derfor sikkert (afhængig af agendaen) gradbøjes en smule i de eksakte tal – men det overordnede billede er tydeligt nok.


Opdatering: JydskeVestkysten har bragt ikke mindre end 50+ artikler / læsebreve om sagen