Vaskilde 2, Dybbøl
– Inden for Dybbøl-fredningen

Inden for Dybbøl-fredningen gives der tilladelse til ombygning af ældre hus og udnyttelsen af 1-salen til beboelsen.