Peter Erik Hansens (V) kampagne mod Skansegården – 7

Man behøver ikke at fortælle alt! 

Måske er der nogle af vores læsere, der har glemt, hvor lang og vedholdende en kampagne Peter Erik Hansen (V) kørte mod Skansegården, før vi tog til genmæle. Derfor hiver vi i den kommende tid en stribe af PEHs opslag fra Facebooksiden Politik i Sønderborg frem i lyset igen.

I dagens historiske tilbageblik fortæller Peter Erik Hansen om Dybbøl Fredningen, men glemmer helt at fortælle, at det er en landskabsfredning. Skansegården er ikke fredet. Desuden var der både revet ned og bygget nyt på mange af de andre grunde inden for Dybbøl Fredningen. Uden Venstres modstand.


"Som sagt er det ikke Fredningsnævnet der bestemmer hvad vi ønsker i kommunen. I øvrigt forholder man sig slet ikke til den såkaldte Dybbøl fredning i udtalelsen, der netop skal være med til at sikre historiske kulturværdier."

- Peter Erik Hansen (V)